Genel Şartlar

 • A - KAYIT
 • B - KULLANIM KOŞULLARI
 • C - YAZILIM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR
 • D - YÖNETİM ARAYÜZÜ
 • MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • İYZİCO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • A) ŞİKAYET PROSEDÜRÜ
 • B) HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK
 • İYZİCO LOGOSUNUN KULLANIM KOŞULLARI
 • A) GENEL ESASLAR
 • B) ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
 • MALÎ HÜKÜMLER
 • DEĞİŞİK HÜKÜMLER

 

iyzico Sanal Pos Kullanım Sözleşmesi’ni görüntüleyin