E-Ticarette Sürdürülebilir Girişimcilik Nedir?

iyzico Posted on 3 dakika

İnternetten alışveriş yapmak, birkaç yıl öncesine kadar oldukça küçük bir topluluğa hitap ederken günümüzde sadece Türkiye’de yılda 19 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşmış durumda. Neredeyse her 2 internet kullanıcısından 1’inin en az bir kere başvurduğu e-ticaret pazarında 400’ü aşkın yerli e-ticaret firması hizmet veriyor. Bu büyük rekabette başarılı olmak, farklılık yaratmak ve pastadan daha büyük bir pay sahibi olmak için de sürdürülebilirlik stratejisinden ayrılmamak gerekiyor. Peki, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir girişimcilik nedir?

Sürdürülebilirlik ya da sürdürülebilir girişimcilik, zorlu rekabet koşullarından ve krizlerden en az hasarla etkilenerek çıkılabilmesini sağlayacak bir alana yönelmek, finans kaynaklarını ve harcamaları doğru planlamak, avantajlar ve dezavantajları iyi analiz etmek ve talepleri yeterince değerlendirerek güven kazanmaktır. Bu koşulları sağlamak ve bir sürdürülebilir girişimcilik örneği sergilemek için doğru adımları atmak gerekir.

Veri Toplamak Geleceği İnşa Eder

Taklit edilmenin önüne geçen ve sürdürülebilirliği sağlayan faktörlerin başında veri analizi gelir. Pazar hareketleri, müşteri beklentileri, arz-talep, alışkanlıklar, davranışlar ve dengeler hakkında yapılacak analizler, yeni girişim faaliyetlerinde doğru adımların atılmasında yol gösterici olur. Ayrıca Google ve Facebook gibi start-up’lar, başarılı olmalarının yanı sıra dünyanın en büyük veri tabanlarına sahiptirler. Bu verileri kendi adımları için kullanabildikleri gibi lisanslayıp sermayeye dönüştürebilirler. Kalıcı bir sermaye olarak sürekli ve uzun vadeli bir kaynağa dönüşen bu veri tabanı, girişimcilerin yeni bir faaliyette bulunmadan da para kazanabilmelerini sağlar.

Farklılaşmayı Başarın

Sürdürülebilirliğin altın kuralı, farklılaşmayı sağlayacak yeteneklere ve faaliyetlere yönelmektir. Ekip oluşturma ve yatırımcı bulmada önemli bir kriter olarak değerlendirilmesi gerektiği gibi hızlı, sade ve maliyetsiz yöntemlerle müşterinin taleplerini karşılamak anlamına gelen yalın girişim de sürdürülebilir girişimcilik için mutlaka dikkate alınmalıdır. Rekabette avantajlı olmak ve uzun vadeli bir girişime sahip olmak için iç dinamiklerin daima aktif tutulması ve maliyetlerin düşürülmesi, yaratıcı bir ekip ve yalın girişim anlayışı ile mümkündür.

Finanse Etmek İçin Değer Yaratın

Finansör sağlamak, sürdürülebilir girişimcilik için temel gerekliliklerden biridir. Girişimin amacına ve anlayışına uygun yatırımcılar bulunabildiği gibi yatırım almak yerine müşteriden para kazanılarak da girişiminizi finanse edebilirsiniz. Veri tabanı ve sektörel bir değer yaratarak sabit bir finans kaynağı sahibi olunmasıyla birlikte rekabette güçlü olmak ve atılım gerçekleştirmek için yatırımcılar değerlendirilebilir.

Yeni Fikirleri Değerlendirin

Sürdürülebilir girişimcilik, fikir sahibi olmakla başlar ancak yeni fikirlere açık olmakla da devam eder. Planlı, programlı ve hareketler ve küçük ama sağlam adımlarla ilerlenerek bir değer yaratılmasıyla birlikte veri toplama, analiz ve verileri kullanma aşamaları mutlaka devam ettirilmelidir. Bununla birlikte elde edilecek sonuçlar ve tecrübeyle yeni fikirlerin önü açılmalı, tek bir fikir yerine birbirine bağlı birçok fikri değerlendirerek hareket edilmelidir.

Güvenilirlik Sağlayın

E-ticarette ve bütün sektörlerde yatırımın sürdürülebilir olması, güven algısını yaratılmasıyla ilgilidir. Başarılı bir fikir, yaratıcı bir ekip ve sağlam bir yatırımcıya sahip olunmasına rağmen piyasa ve müşteri üzerinde bir güven hissi yaratılamaması, yatırımı sürdürülebilir ve uzun vadeli olmaktan çıkarıp başarısız bir girişime dönüştürebilir.


iyzico

iyzico

Şimdi Kolay