iyzico: Merhaba Gelecek!

iyzico olarak bu sonbahar oldukça heyecanlıyız. 2013’te çeşitli büyüklüklerdeki satıcılara sunduğumuz sanal POS hizmetiyle başlayan hikayemiz, bugün artık milyonlarca tüketicinin internet alışverişine dokunan bir noktaya evriliyor. iyzico Korumalı Alışveriş ve “iyzico ile Öde” hizmetlerimiz sayesinde, finansal süreçleri herkes için demokratikleştiriyoruz. Elbette bu değişim sadece geliştirdiğimiz ürünler ile ilgili değil, aynı zamanda bu ürünleri görsel olarak nasıl sunduğumuz ve nasıl göründüğümüzle de yakından ilgili.

Bugün, iyzico’nun yeni “future flow” imgesi ile kurumsal kimliğini oluştururken, aslında sizden nasıl ilham aldığımızı anlatmak istiyoruz.

Her şeyin hızla geliştiği ve dönüştüğü, oldukça karmaşık dönemlerden geçiyoruz. Bu dönüşüm her sektörü yakından ilgilendirdiği gibi bizim de içinde bulunduğumuz finansal kuruluşların gelişiminin bir parçası haline geldi. Değişen koşullar, yenilenen alışveriş alışkanlıkları derken tüm bu hızın ve karmaşanın içinde ürünlerimizi geliştirirken göz önünde bulundurduğumuz ana tema “kolay” olmak. Hem alıcılar hem satıcılar için kolay kullanılabilir ürünler geliştirirken ve kolay alışveriş yapabilmeyi sağlamaya çalışırken, sadece teknik bir kolaylıktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda “kolay anlaşılmak” istiyoruz. Dolayısıyla ürün geliştirme ile iletişim süreçlerini bir bütün olarak görüyor ve kullanıcılarımızın davranışlarını her alanda anlamaya çalışıyoruz. Dijital bir ürün olarak tüm mecralarda en yalın halimiz ile hemen fark edilmek ve görülmek için sadeleşmeyi amaçlıyoruz. Kullanıcılarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de bu amaç doğrultusundaki çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmek, bizi fazlasıyla mutlu ediyor. 🙂

iyzico: Merhaba Gelecek!

Bugüne kadar farklı büyüklüklerdeki firmalara sunduğumuz hizmetlerin ve kurduğumuz iletişimin, artık her yaştan ve kesimden tüketicilerle kurmaya başlayacağımız yepyeni bir iletişimle genişlemeye başladığı, bizim için de oldukça taze olan bir yolun başındayız. Son kullanıcı ile birebir konuştuğumuz bu yeni süreçte, daha kapsayıcı bir marka konumlandırmasına gitmemiz gerektiğini fark ettik. Bu noktada eski logomuzu ve rengimizi daha bütüncül bir bakış açısına yaklaştırmak için çalışmalarımıza başladık ve yaptığımız işe tekrar odaklandık. Kullanıcılarımızın geri bildirimlerini inceledik, okuduk ve araştırdık. Tüm bu sürecin sonunda tekrar gördük ki; iyzico olarak, online ödeme dünyasında, para transferini sağlayan “güvenli nokta” olarak konumlandığımızda, tüketiciler ve ticari firmalar arasında çok önemli bir kimlik kazanıyoruz. Elbette bu sayede parçası olduğumuz bu üç nokta arasında sıkı ve güvenilir bir bağ kurmuş oluyoruz.

iyzico: Merhaba Gelecek!

Bu bağı görselleştirdiğimiz zaman, soldan sağa akan ve hareket halinde olan bir “akış hissi” yakaladık. Bu akış hissi ve hareketlilik hali, yaptığımız işi tam olarak anlatan bir imgeye dönüştü. Aynı anda gerçekleşen binlerce ödeme veya milyonlarca Korumalı Alışveriş işlemini en basit haliyle bu şekilde, yani üç noktanın bir araya gelerek oluşturduğu bu ok işareti ile anlattık. Üstelik bu okun hareket halinde olduğunu da bu sayede görselleştirebildik.

İşte karşınızda geçmişten geleceğe, şimdiden yarına ve tam olarak şu anda hareket halinde olan, çalışan, gelişen future flow:

Marka kimliğimiz için en önemli unsurlardan biri tutarlı olmak. Her mecrada ve alanda aynı tonda yer almak, kullanıcılarımıza ve hizmet sağladığımız herkese aynı ses tonuyla seslenebilmek için yaptığımız araştırmalar sonucunda yepyeni bir “iyzico mavisi” ile devam etmeye karar verdik. iyzico mavisi, bizim için yenilenme sürecimizde kullanıcılarımızla kurduğumuz yalın ve direkt iletişimin simgesi haline geldi. iyzico kullanıcılarına söylemek istediğimiz her şeyi, en sade hali ile söylemek istiyor ve fazla olabilecek tüm detaylardan arınmış bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki zaman oldukça kıymetli, kullanıcılarımızın zamanı da fazlasıyla değerli.

iyzico: Merhaba Gelecek!

Görsel dünyamızın yenilenme sürecindeki büyük emekleri sebebiyle iyzico Pazarlama ve UX ekipleriyle birlikte serbest tasarımcımız Tayga Soysaltürk’e çok teşekkür ediyoruz. Umarız bizi fazlasıyla heyecanlandıran bu yenilenme süreci, kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırır ve iyzico’nun geleceğe sağlam bir adım atmasını sağlar. Yeni yazılarımızda görüşmek üzere!

iyzico: Merhaba Gelecek!

iyzico Marketing Team

iyzico Marketing Team

The Creative Souls Behind iyzico Communication