iyzico Ahbap Logo

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için iyzico olarak tüm desteğimizle iş ortağımız Ahbap’ın yanındayız. Siz de Ahbap’a iyzico güvencesinde destek olabilirsiniz.

Destek Ol

 • iyzico Yan Hizmetler Sözleşmesi


  1.Giriş

  İşbu iyzico Yan Hizmetler Sözleşme’si (“Sözleşme”) iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin (“iyzico”) ödeme hizmetleri yanında sunduğu hizmetlere ilişkin hüküm ve koşulları içermektedir. Kullanıcı’nın iyzico’nun sunduğu ödeme hizmetlerinden faydalanabilmesi için işbu Sözleşme’yi onaylamış olması yeterli olmayıp “Çerçeve Sözleşme”yi onaylaması gerekmektedir.

  2.Taraflar

  İşbu sözleşme; Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer İstanbul adresinde mukim iyzico ile (aşağıda tanımlanmış bulunan) Kullanıcı arasında akdedilmiş olup, Kullanıcı olacak kişinin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.


  3. Tanımlar

  Abonelik Hizmeti: Kullanıcı’nın süreklilik arz eden bir ürün veya hizmet satan Müşteri’ye düzenli ödeme yapmasını sağlayan uygulama

  iyzico: bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de belirtilen hizmetlerin sağlayıcısı olan iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi

  Kart Saklama: Elektronik ticaret, ödeme, bilgilendirme, finansal işlem uygulamalarının geliştirilmesi ve kartlı ödeme işlemlerinin hızlandırılması için iyzico tarafından geliştirilen ve işletilen uygulama

  Kart: Kullanıcı ÖHS tarafından Kullanıcıya verilmiş olan iyzico Kart Saklama uygulamasına açık kredi kartı / banka kartı / ön ödemeli kart

  Kart Bilgisi: Kartın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihi

  Kullanıcı: Müşteri’nin Mecra’da satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmeti ödemesini iyzico aracılığıyla öderken iyzico’nun seçenek olarak sunduğu yan hizmetlerden faydalanan ve işbu Sözleşme’nin taraflarından birisi olan gerçek veya tüzel kişi

  Korumalı Alışveriş: iyzico tarafından Kullanıcı’ya ve Müşteri’ye sınırlı ürünleri kapsayan ve belirli bir süre için sağlanan ürün bedellerine yönelik koruma programı

  Korumalı Havale/EFT: Kullanıcı’nın bir Mecra’da satın almak istediği ürün veya hizmetin bedelini Korumalı Alışveriş koşulları kapsamında iyzico aracılığı ile banka hesabından havale veya EFT yaparak ödemesi

  Kullanıcı Bilgisi: Kullanıcı tarafından iyzico’ya beyan edilen Kullanıcı’nın ad-soyad, TCKN, e-posta adresi, gönderim adresi ve fatura adresi

  Kullanıcı ÖHS: Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği ödeme işlemlerinde kullanacağı Kartı çıkartan ödeme hizmeti sağlayıcı (ÖHS)

  Mecra: Müşteri’nin ürün ve/veya hizmetin satışını yapmak, Kullanıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan çevrimiçi ortamların tümü

  Müşteri: Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenilen, Mecra üzerinden ürün ve/veya hizmet satışı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi

  Teslimat Tarihi: Kullanıcı tarafından Mecra’dan satın alınan ürünün herhangi bir yöntem ile teslim alındığı tarih

  Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan Kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç

  Ödeme İşlemi: Mecra’da satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon.

  Checkout/Kasa Sayfası: iyzico tarafından geliştirilen, Kullanıcı’nın kimlik, teslimat, fatura adresi ve ödeme bilgilerini girdiği ve işbu Sözleşme’yi görüntüleyip onay verdiği sayfa.

  Platform: iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform

  Sistem Ortağı: Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan teknoloji, banka veya finans kuruluşu.

  Sözleşme: Kullanıcı ile iyzico arasında akdedilen işbu iyzico Yan Hizmetler Sözleşmesi

  Yetkili Personel: Kullanıcı’nın talebi üzerine Kullanıcı’ya yan hizmetlere ilişkin destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

  4. Süre

  İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından gerekli kimlik bilgilerinin Checkout/Kasa Sayfası’nda ilgili formlara girilmesi ve gerekli elektronik onayın verilmesinin ardından yürürlüğe girecektir.

  5. Kapsam

  iyzico, Müşteri’nin Mecra üzerinde satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetin satın alınması esnasında ödeme işlemine aracılık etmektedir. Bu nedenle iyzico, Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

  iyzico, Müşteri tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

  Aşağıdaki alım-satımlara ilişkin Ödeme İşlemleri, Korumalı Alışveriş kapsamında değildir:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler. Örnek: Hisse senedi, kıymetli madenler, kripto varlıklar
  b) Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sipariş üzerine kişiye özel hazırlanan ürünler. Örnek: Kişiye özel tasarlanmış veya üzerine işleme yapılmış ürünler
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
  d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünler. Örnek: İç çamaşırı, kozmetik
  e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence, tatil, paket tur veya dinlenme amacıyla sunulan hizmetler
  h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünler. Örnek: yazılım, oyun içi ürünler, e-kitap
  i) İtiraz süreci sona ermeden, Kullanıcı’nın onayı ile sunulan hizmetler
  j) Emlak ve taşıt satışına
  k) Hediye kartı
  l) İki tacir arasında yapılan ödemeler (Kişisel kullanım için olmayan alışverişler)
  m) Her türlü hizmet alımı ödemeleri
  n) Herhangi bir ürün alımı teşkil etmeyen para transferi işlemleri (bireysel veya işletmeler arasında)
  o) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olmayan satışlar (alıcı ve satıcının yüz yüze gerçekleştirdiği satışlar)
  p) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi varsa koruyucu unsurları açılmış olması halinde kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
  q) İkinci el veya antika özelliği olan ürünler


  6.Yan Hizmetler

  iyzico tarafından verilen hizmetler kısaca;

  a.Ödeme Hizmeti

  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında “alıcı” konumunda olan Müşteri tarafından Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin, “gönderen” konumunda olan Kullanıcı tarafından siparişinin tamamlanmasının ardından Ödeme Aracı’nın kullanımı ile Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi hizmetidir.

  Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi gerçekleştirilmesine rağmen ödeme tutarının Sistem Ortağı tarafından iyzico’ya iletilmemesi halinde Ödeme İşlemi başarısız kabul edilecektir.

  Herhangi bir Ödeme İşlemi’nin kart hamilinin bilgisi veya rızası haricinde yapıldığına yönelik Sistem Ortağı’ndan bilgi alınması veya şüphe bulunması durumunda iyzico tarafından ilgili Ödeme İşlemi iptal edilebilecek, ödenen tutar iade edilebilecektir.

  İşbu Sözleşme kapsamındaki ödeme işlemlerinde iyzico Müşteri’nin yani Kanun kapsamında alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Kullanıcının gönderen olarak iyzico’dan ödeme hizmeti alabilmesi için Çerçeve Sözleşme’yi onaylaması gerekmektedir.

  b.Korumalı Alışveriş – Korumalı Havale/EFT

  Kullanıcı’nın Müşteri’ye Korumalı Alışveriş kapsamında, Korumalı Havale/EFT kullanarak banka hesabı ile veya diğer bir Ödeme Aracı ile ödeme yapması halinde aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır:

  i. Kullanıcı, Müşteri’nin satışa arz ettiği ürünün siparişini verdikten sonra, ürün bedelini Ödeme Aracı ile öder. Ödeme tutarı iyzico tarafından koruma hesabına transfer olur ve ürün bedelinin bu hesaba yatırıldığı Kullanıcı’ya ve Müşteri’ye e-posta ya da SMS ile bildirilir.

  ii. Müşteri, ürünü Kullanıcı ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında taahhüt ettiği kargo teslim süresine uygun olarak Kullanıcı’nın bildirdiği adresine gönderir ve gönderi bilgilerini Kullanıcı’ya sağlar.

  iii. Müşteri ürünün Kullanıcı’ya teslimini taahhüt ettiği sürede sağlamaz ise sipariş tarihinden itibaren 30 (gün) içinde ya da Kullanıcı tarafından gönderilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiası ile veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun bir talep ile teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Kullanıcı, iyzico tarafından kendisine gönderilen Korumalı Alışveriş e-postasında bağlantısı yer alan destek sayfasından şikayetini ve varsa şikayetine ilişkin bilgi ve belgeleri iyzico’ya iletir.

  iv. Şikâyetin kendisine iletilmesinin ardından iyzico, koruma hesabında, şikâyet konusu Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme tutarı kadar meblağı tutar ve en kısa sürede şikâyet hakkında Müşteri ile iletişime geçer. Müşteri’nin şikâyeti kabul etmesi veya 3 (üç) iş günlük sürede şikâyete ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaması veya belge sunmaması halinde Kullanıcı’dan alım-satım konusu ürünü Müşteri’ye geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Müşteri’ye teslim edilmesi ve Müşteri’nin 3 (üç) iş günü süre içerisinde ürünün iadeye uygun olduğuna yönelik bildirimde bulunması veya bu 3 (üç) iş günlük sürede ürünün kendisine teslim edilmesine rağmen herhangi bir beyanda bulunmaması halinde ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilir. Kullanıcı’nın şikâyet veya talebi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olsa dahi iyzico, tek taraflı vereceği kararı ile ürün bedelini Müşteri’ye aktarmaya ve Kullanıcı’yı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki haklarını kullanmak için gerekli mercilere yönlendirmeye karar verebilir. Bu gibi durumlarda Kullanıcı, Korumalı Alışveriş ile iyzico’nun kendisine herhangi bir hak temini garantisi vermediğini bildiğini, anladığını, iyzico’dan bu sebeple herhangi bir nam altında zarar, ziyan tazmini talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir. Şikayetin konusu, satın alınan ürünün teslim edilmemesi ise şikayetin kendisine iletilmesi sonrası Müşteri 3 (üç) iş günü içerisinde geçerli bir kargo bilgisi veya belgesi sunmalıdır. Aksi halde bu sürenin sonunda ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilebilecektir.

  v. Müşteri, Kullanıcı’nın şikayetini kabul etmemesi halinde şikâyetin haklı olmadığını kanıtlayan kargo teslim tutanağı, sözleşme, fatura veya diğer belgelerini iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu şikâyet ile ilgili şikâyetin reddedilmesi veya şikâyetin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir. Alım-satım işleminin konusu ürüne ilişkin iyzico tarafından Kullanıcı’nın şikâyeti kabul edilmişse, Kullanıcı’dan ürünü Müşteri’ye geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Müşteri’ye işbu Protokol’ün 5.b.iv bendinde belirtildiği şekilde teslim edilmesi halinde ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilir. Eğer Müşteri’nin Kullanıcı tarafından geri gönderilen ürüne dair itirazının bulunması halinde Müşteri, geri gönderilen ürünün iadeye uygun olmadığını kanıtlayan belgelerini 3 (üç) iş günü içerisinde iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu şikâyet ile ilgili şikâyetin reddedilmesi veya şikâyetin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir.

  vi. iyzico, Kullanıcı ve Müşteri arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün bedelini koruma hesabında tutma hakkına sahiptir.

  vii. iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Kullanıcı Bilgisini, Kullanıcı’nın Korumalı Alışveriş kapsamında gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.


  c.Kart Saklama

  Kullanıcı’nın Müşteri’ye ödeme yaparken Kart’ının iyzico nezdinde saklanmasını ve diğer Müşteriler’e ödeme yaparken de bu saklı kartını kullanmayı talep etmesi halinde aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır:

  i. Kart Saklama hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi için Kullanıcı’nın Mecra’da başarılı bir alışveriş yaparak talep edilen ek bilgileri doğru bir şekilde sağlaması gerekmektedir.

  ii. Kullanıcı ÖHS’nin bir işleme onay vermemesi, Kullanıcı’nın, Kullanıcı ÖHS tarafından gönderilen tek kullanımlık şifreyi doğru ve zamanında girmemiş olması ve benzeri sebeplerle Kart Saklama’nın kullanılması ve belirli bir işlemin tamamlanması mümkün olmayabilecektir. Bu süreçlerdeki bilgi ve işlem eksiklikleri ve ödemenin tamamlanmaması sebepleriyle iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  iii. iyzico; Kullanıcı Bilgilerini, Kart Bilgisini, Kullanıcıya ait iyzico Kart Saklama kullanım ve işlem bilgilerini, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa, istatistiki değerlendirmeler, ve iyzico Kart Saklama’nın işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken sürelerde saklayabilir, işleyebilir ve işbu sözleşme ile belirlenen koşullarda, Müşteri, Sistem Ortağı, Kullanıcı ÖHS’ye iletebilir.

  iv. Kullanıcı, Kart Saklama kapsamında Kart ile ilgili olarak Kart Bilgisi bilgilerini girecek olup, iyzico, Kart Saklama hizmeti kapsamında Kullanıcının Kartına ilişkin Kart Bilgisi dışında kalan numaralar, amblemler ve benzeri herhangi bir bilgiyi kendi sistemleri üzerinde saklamayacaktır.

  v. Kullanıcı’nın, bu maddedeki koşulları gerçekleştirmesinin ardınan Kart Saklama hizmeti, dahil olan tüm Müşteriler için geçerli olacaktır. Kart Saklama hizmetinden faydalanabilmesi için Kullanıcı, ilgili Mecra’larda e-posta adresi, şifre bilgisi veya talep edilen diğer kimlik tanımlayıcılar ile üyelik oluşturur. Bu üyelik bilgileri ile Mecra’ya giriş yaparak ve daha sonra iyzico’nun kimlik tanımlama adımını tamamlayarak Kart Saklama uygulamasından faydalanabilir. Bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği Kullanıcının sorumluluğunda olup Kullanıcı e-posta adresi, şifre veya diğer kimlik tanımlayıcı bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisine ait kimlik tanımlayıcılar ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  vi. Kullanıcı, iyzico Kart Saklama Hizmeti’ni kullanarak kaydettiği Kart’ını kaybetmesi veya çaldırması gibi durumlarda Kullanıcı ÖHS’si ile iletişime geçmek ve çalınan Kart’ın kapatılmasını sağlamaktan münhasıran kendisi sorumludur. Belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde iyzico nezdinde saklanan çalıntı/kayıp Kartı ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden iyzico hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  vii. iyzico, Kart Saklama kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, iyzico ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

  viii. iyzico, Kullanıcı tarafından Kullanıcı olma işlemleri sırasında beyan edilen Kullanıcı’nın iletişim bilgileri aracılığıyla Kullanıcı ile, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa amacıyla iletişime geçebilir, Kullanıcıya iletiler gönderebilir.

  ix. iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Kullanıcı Bilgisini, Kart Bilgisini, Kullanıcı’nın iyzico Kart Saklama’da gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.

  x. Kullanıcı, iyzico nezdinde saklanan Kart Bilgileri’ni iyzico mobil uygulamasından, varsa bu işleme özgülenmiş internet sitesinden veya Yetkili Personel’e bu talebini ileterek silebilir.

  d.Abonelik Hizmeti

  Kullanıcı’nın bir Müşteri’den süreklilik arz eden ürün veya hizmet satın alması halinde Kart Bilgileri, iyzico Kart Saklama kapsamında iyzico tarafından saklanacak ve söz konusu Müşteri’ye Kullanıcı’nın seçtiği süre ve sıklıkta ödeme yapılacaktır. Kullanıcı, dilediği zaman iyzico’ya Abonelik Hizmeti’nin durdurulması yönündeki talebini iletebilecektir. Ancak Kullanıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin, Kullanıcı ile Müşteri arasında belirlenen özel koşullar sebebiyle belirli bir taahhüt süresinin olması gibi hususlar sebebiyle Kullanıcı’nın Abonelik Hizmeti’ni iptal edememesi halinde iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu doğmayacak, Kullanıcı bu kapsamda zarara uğradığını ileri sürerek iyzico’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır.

  7.Kullanım Şartları

  Kullanıcı tarafından iyzico yan hizmetlerinin ve özellikle Korumalı Alışveriş ve Korumalı Havale/EFT’nin kullanımı esnasında aşağıda belirtilen davranışlar Sözleşme’ye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir ve Kullanıcı iyzico hizmetlerinden faydalanamayacaktır:

  i. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu Sözleşme veya eklerinin ihlali.
  ii. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
  iii. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olunması gibi) veya Kullanıcı statüsünün engellenmiş olmasına rağmen iyzico hizmetlerinin kullanılması,
  iv. Aldatıcı, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belgeler ile bir Ödeme İşlemi’ne ilişkin Korumalı Alışveriş kapsamında talep öne sürülmesi,
  v. iyzico'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
  vi. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
  vii. iyzico'ya veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
  viii. Kullanıcı profili değerlendirme ve benzeri sistemleri bozmaya yönelik davranışlar dahil, iyzico altyapısına veya sistemine zarar verilmesi,
  ix. Herhangi bir amaçla iyzico’ya robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
  x. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
  xi. iyzico’ya ait (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
  xii. Platform’un, ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem için kullanılması ve
  xiii. Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

  Kullanıcı, Korumalı Alışveriş hizmetinden faydalanırken iyzico’nun bir tahkim mercii olmadığını, Korumalı Alışveriş’in yalnızca Madde 5’te düzenlenen kapsam için geçerli olduğunu, Korumalı Alışveriş kapsamında ilettiği şikayetin bir harcama itirazı/ters ibraz (chargeback) olmadığını, şikayetinin iyzico’nun tek taraflı olarak vereceği kararı ile reddedilebileceğini, iyzico’nun herhangi bir şikayetin çözümü veya bedel iadesi ile ilgili garanti veya taahhüt vermediğini bildiğini ve her ne sebeple olursa olsun şikayetinin reddedilmesi veya iadenin gerçekleşmemesi durumunda, iyzico’dan, yöneticilerinden veya çalışanlarından herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir.

  İşbu Sözleşmeye taraf olmakla Kullanıcı, iyzico'nun kişisel verilerini ve Kullanıcı ile Müşteri arasında gerçekleşen Ödeme İşlemleri’ni ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az on (10) yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara bir sözleşme karşılığı aktarabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini bildiğini kabul etmektedir.

  Kullanıcı, Korumalı Alışveriş programı dahilindeki bir Müşteri’den Korumalı Alışveriş kapsamında bir kez ürün satın aldıktan sonra ödeme yaptığı esnada iyzico’ya ilettiği Kullanıcı Bilgileri ve Kart Bilgileri’nin iyzico tarafından ödeme hizmetleri ve ona bağlı diğer hizmetlerin sunulabilmesi için saklanmasına, işlenmesine ve Korumalı Alışveriş programı üyesi Müşteriler ile paylaşılmasına onay verdiğini ve iyzico tarafından bu konuda bilgilendirildiğini beyan kabul ve taahhüt etmektedir.

  8.Fikri Mülkiyet

  Platform’un, Checkout/Kasa Sayfası’nın tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede iyzico tarafından oluşturulan tüm içerik ile iyzico logosu iyzico’ya aittir. Kullanıcılar, iyzico’nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

  9.iyzico’nun Hakları

  Kullanıcı, Müşteri tarafından Mecra’da satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, iyzico'ya yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada iyzico'un sorumlu olmadığını kabul etmektedir.

  iyzico, Müşteri’nin Mecra’sında Platform’un kullanımını durdurma hakkına sahiptir. iyzico, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

  iyzico, yasalara, uluslararası kart kuruluşları kurallarına ve iyzico politikalarına aykırılık ya da ulusal ve uluslararası yaptırım listelerinde eşleşme hallerinde veya bu hallerin varlığına ilişkin kuvvetli bir şüphenin bulunması halinde Kullanıcı’yı iyzico hizmetlerinin tümünden men edebilir. Böyle bir durumda iyzico Kullanıcı’ya ilişkin kişisel verileri yasal merciler ile paylaşabilir.

  Kullanıcı Korumalı Alışveriş kapsamında Teslimat Tarihi’nden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir şikâyet bildiriminde bulunmadığı hallerde, iyzico’nun, ürün bedelini Müşteri’nin hesabına transfer edebileceğini kabul etmektedir.

  10.Fesih

  Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu Sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

  iyzico, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi durumunda Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Kullanıcı, iyzico'nun uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

  11.Genel Hükümler

  Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

  iyzico'un kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

  Kullanıcı’ya yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar yazılı olarak bildirdiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. Kullanıcı, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

  Kullanıcı, iyzico tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile iyzico hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini Checkout/Kasa Sayfası, www.iyzico.com adresi veya iyzico mobil uygulaması üzerinde belirler.

  Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, iyzico'nun, Kullanıcı’nın kişisel verileri de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın diğer verilerini, Gizlilik&Kişisel Veri Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak işleyebileceğine ve 3. kişilere aktarabileceğine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul eder.

  iyzico işbu sözleşmeyi, e-mail aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.iyzico.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

  iyzico, www.iyzico.com internet sitesinde yer alan politikaları ve kuralları dönem dönem değiştirilebilir. Değişiklikler iyzico internet sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Platform kayıtlarının, taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

  Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

  iyzico'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

  Madde 12 – Ekler

  Kullanıcı, iyzico internet sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Kullanıcı aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladığını kabul eder.

  Gizlilik&Kişisel Veri Politikası
  KVKK Aydınlatma Metni
  Ters İbraz (Chargeback) Prosedürü


iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer İstanbul
 • [email protected]
 • +90 216 599 01 00
  7/24 canlı telefon ve iyzico mobil uygulaması üzerinden chat desteği
 • Ticari Sicil No: 867612
 • Vergi No: MASLAK VD. 4830343157
 • Mersis No: 0483034315700019