iyzico Ahbap Logo

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için iyzico olarak tüm desteğimizle iş ortağımız Ahbap’ın yanındayız. Siz de Ahbap’a iyzico güvencesinde destek olabilirsiniz.

Destek Ol

Kullanım Koşulları ve Genel Şartlar

iyzico kullanım koşuları, genel şartlar ve çalışma prensiplerine ilişkin genel esaslar hakkında detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

 • A - KAYIT


  a) iyzico yazılımının müşteri tarafından kullanılması, iyzico ile sözleşme akdedilmesi ve kayıt işlemlerinin tamamlanması koşuluna bağlıdır.

  b) Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca sözleşmenin yürürlük süresi içinde iyzico müşterinin iletişim bilgilerini onaylama yetkisine haizdir.

  c) iyzico, müşteri tarafından yüklenen bilgileri onayladığı tarihte sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

 • B - KULLANIM KOŞULLARI


  a) Sözleşmenin taraflarca kabul edilmesi, iyzico ve müşteri arasında akdedilen sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen genel şartların kabul edildiği anlamına gelecektir.

  b) iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır : - Sözleşme akdedilmeden önce müşteriyi telefon ile arama ve özellikle sözleşmenin akdedilmesine yönelik görüşmelerin şartlarını kesinleştirmek üzere, kayıt formunda girilmiş olan bilgileri doğrulama; ve/veya, - herhangi bir gerekçe belirtilmeden sözleşme teklifi göndermeme veya müşteri tarafından gönderilen teklifi kabul etmeme.

  c) iyzico, sözleşmenin akdedilmesinden önce, Genel İşlem Şartlarının ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin sunulmasını talep edebilecektir.

  d) Sözleşme ve Genel İşlem Şartları ayrılmaz bir bütündür.

  e) Genel İşlem Şartları ve sözleşme hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, sözleşmenin geçerliliğine üstünlük tanınacaktır.

 • C - YAZILIM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR


  a) iyzico, internet sitelerinden sipariş edilen ürün ve hizmetler için müşterilerin, tüketiciler tarafından yapılan ödemeleri kabul edilmesi ve işleme alması amacıyla iyzico yazılımını kullanmalarını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

  b) Müşteri, iyzico’nun banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmadığını, ödeme için yazılım tahsisi hizmeti olduğunu, iyzico’nun tüketici ödemesi ile ilgili bir yediemin olarak değil, sadece yazılım tahsisi hizmeti sunduğunu kabul eder.

  c) Müşteri, iyzico yazılımının kullanılması karşılığında sözleşme ve/veya Genel İşlem Şartlarında belirtilen tutar kapsamında komisyon veya sabit ücret ödemekle yükümlü olacağını kabul eder.

  d) Müşteri, iyzico yazılımının kullanılması için ortaklar tarafından sunulan ve tedarik edilen ürün ve sistemlerin kullanılması gerektiğini bildiğini, bu nedenle ortakların ürün ve sistemlerinin kullanım koşullarına göre iyzico yazılımının kullanımını korumak ve gerekli durumlarda güncellemekle yükümlü olduğunu bildiğini beyan eder.

  e) iyzico, taraflar arasında mün’akit sözleşme ve Genel İşlem Şartlarında belirtilen komisyon oranlarının içeriğini tek taraflı olarak değiştirme yetkisine haizdir.

  f) iyzico ve internet siteleri arasında iletişimin sağlanması için gerekli olan sistem araçlarının müşteri tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır. Sistem araçlarının uygulamaya girmesiyle internet sitesi yazılımına entegre olacaktır.

  g) iyzico yazılımı uygulaması sadece müşteri tarafından müşteri internet sitelerinde kullanılacaktır. iyzico tarafından izin verilen internet sitelerinin faaliyet konusunun değişmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal iyzico'ya bildirilecek olup, yeni içeriğin iyzico standartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, iyzico verilen hizmeti herhangi bir ihbara lûzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir.

  h) iyzico, yazılımının internet sitelerine ne şekilde kurulacağı ve nasıl uygulanacağı konularında kullanım desteği verme ve talimatlar verme yetkisine haizdir. Verilen talimatlar sadece iyzico tarafından değiştirilebilir. iyzico tarafından yapılan değişiklikler 7 gün öncesinden müşteriye bildirilecektir.

  i) iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla iyzico yazılımını en yüksek güvenlik sertifikası ile donatmak için çaba gösterecektir.

  j) Müşteri, tüketicinin iyzico yazılımı aracılığıyla yaptığı işlemle ilgili olarak internet sitelerinde işlenen verilere yönelik etkili güvenlik standartları sağlayacaktır. Müşteri, internet sitelerini ve sunucuları, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür. iyzico, kendi sistemine yönelik etkili güvenlik standardı sağlayacaktır. iyzico, kendi sitelerini ve/veya sunucularını, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları ve üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür.

  k) iyzico, özellikle sistem ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

  l) Müşteri, tüketiciler tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların ortaklar tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, ortakların sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara yönelik olarak iyzico'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.

  m) Müşteri, ortaklılık yapısında, faaliyet alanında, adres vesair iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri iyzico’ya 7 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bilgilerin noksanlığı veya değişikliklerin zamanında bildirilmemesi halinde iyzico, müşteri ile akdetmiş olduğu işbu sözleşmeyi dilediği takdirde feshedebileceği gibi, hizmet vermeyi geçici bir süre durdurabilir.

 • D - YÖNETİM ARAYÜZÜ


  a) iyzico, iyzico yazılımına ait web yönetim arayüzü için müşteriye erişim sağlayacaktır.

  b) Yönetim arayüzüne erişim sağlanması amacı doğrultusunda müşteri, iyzico’dan sayılar ve harflerden oluşan bir şifre alacak ve bu şifre ile iyzico yazılımı yönetim bölümüne giriş sağlayacaktır.

  c) Müşteri, şifreyi gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. iyzico, müşteri tarafından şifrenin kaybedilmesi veya açığa çıkması durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico’ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından müşteriye verilecek zararlardan da sorumlu değildir.

  MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  a) Müşterinin sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin verilmez.

  b) Müşteri, internet sitelerinde kullanım amacıyla düzenlenmiş olan iyzico yazılımı özelliklerine ilişkin bir açıklamayı ve Genel İşlem Şartları ekinde bulunan güncel “iyzico Yazılımı Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar” metnini internet sitelerinde yayınlayacaktır.

  c) Müşteri, aşağıda belirtilen bilgileri kendi internet sitelerinde tüketicilere sunmakla yükümlüdür :

  İnternet siteleri aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,
  Ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası, müşteri hizmeti ihtiyaçları için müşterinin e-posta adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgileri,
  Müşterinin Ticaret Sicili’nde belirtilen merkez adresi,
  Ödeme para birimi,
  Mevcut olması hâlinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (Örnek : En düşük yaş v.s.),
  Teslimat şartları, * Şahsî bilgileri koruma politikası,
  Müşteri tarafından sunulan işlem güvenliği yöntemleri.


  d) Müşteri, internet sitelerinde sunulan ürünler veya hizmetler hakkında bilgi sağlamakla yükümlüdür. Müşterinin bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması ve talebe rağmen verilmemesi/iletilmemesi hâlinde, iyzico, bilgisi verilmeyen ürünlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek veya müşterinin iyzico yazılım sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisine haizdir.

  e) Müşteri, gerçekleştirilen işlemlerin Kontrol Paneli’nden takip edilmemesi sonucu ortaya çıkacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

  f) Müşteri, internet sitelerinde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. iyzico tarafından, müşteri internet sitelerinde satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya iyzico yazılımının kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi vardır :

  Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,
  Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
  Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
  Reçeteli verilen ilâçların satışı,
  Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,
  Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
  Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico’nun itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
  Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,
  Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.


  g) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak ödeme işleminin reddedilmesi veya iyzico yazılımına erişimin tamamen askıya alınması sözleşmenin iyzico tarafından ihlâlini teşkil etmez.

  h) Müşteri ürünlerin ve hizmetlerin satışı sonucunda iyzico’nun bir zarara uğraması hâlinde, müşteri iyzico’nun uğradığı müspet ve menfî ve manevî zararı tamamen tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri, internet sitelerinde sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını veya kanunlar tarafından yasaklanıp yasaklanmadığını sürekli olarak kontrol etme ve hukuka aykırı ürün ve hizmetlerin internet sitesinde teşhir edilmesine veya satılmasına engel olmakla yükümlüdür.

  i) Müşteri, internet siteleri üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için fatura kesecek ve bu faturaların birer nüshasını saklayacaktır.

  İYZİCONUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  A) iyzico’nun Ödemenin Yapılmasını Reddetme Ve iyzico Yazılımı Veya Yönetim Ara Yüzüne Erişimi Engelleme Hakkı :

  a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi hâlinde, müşteri tarafından yapılan ödemelerin işlenmesini reddetme hakkına sahip olacaktır :

  İşlemin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
  İşlemin, işlemde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
  İşlemin, işlemde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
  İşlemin gerçek bir işlem olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.


  b) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, iyzico yazılımına veya yönetim arayüzüne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır :

  Müşterinin internet sitelerinden iyzico yazılımına yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,
  İnternet sitesinde sözleşme ve Genel İşlem Şartlarında belirtilen bilgiler yer almıyorsa,
  İnternet sitelerinde yasadışı nitelikli ürünler veya hizmetlerin sunulduğunu ve ayrıca müşteri internet sitelerinde yasadışı içerik bulunduğu anlaşıldı ise,
  İnternet sitelerinde sunulan ürünler veya hizmetler ve ayrıca internet sitelerinin içeriği sözleşmede veya Genel Şartlarında belirtilen ilkeler veya yükümlülüklerle tutarlı değilse,


  c) iyzico yazılımının kullanıma kapatılması hâlinde, sözleşme ve Genel İşlem Şartları sona erdirilecek ve sona erme gününe kadar doğan alacaklar müşteri tarafından tahsil edilecektir.

  B) iyzico Yazılım Bakımı, Kesintiler Ve Arıza Çözümleri : a) iyzico, iyzico yazılımının düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve yazılımı sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico’nun, ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. b) iyzico, kesintilerin işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (19:00 - 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirilmesi için azami özen gösterilecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti olabilecektir. c) iyzico, acil durumlar dışında eposta mesajı göndererek müşteriyi kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir. d) iyzico, yönetim arayüzüne kesintisiz erişim sağlanacağını veya iyzico yazılımının kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemelerin zamanında işlenmesini sağlamak üzere çaba gösterecek olup, sistem ortakları olan bankalar gibi üçüncü kişilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir. Ancak, kesintilerin hizmetin alınmasını ciddî ölçüde sekteye uğratması hâlinde, müşterinin sözleşmeyi iyzico’ya bir hafta önceden yazılı ihtar çekmek suretiyle tek taraflı olarak bilâ tazminat feshetme hakkı vardır. C) Kişisel Bilgilerin Korunması :

  a) Müşteri, tüketicilere ve şahsına ait kişisel bilgilerin sadece işbu belirtilen hizmetlerin verilmesini temin amacıyla iyzico tarafından işlenmesini (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir.

  b) iyzico tarafından müşterinin iletişim bilgileri sadece iyzico ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır : - iyzico çalışanları, - iyzico’nun kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler, - Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

  c) iyzico, müşteri internet adresi, iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak müşterinin ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda iyzico, müşterinin sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile müşteri arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

  d) Müşteri, iyzico’nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, ödeme kartları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlere yönelik şikâyetlerin çözülmesi amacıyla tüketicilerin kişisel bilgilerini iyzico ile paylaşacaktır. Müşteri, iyzico’nun kişisel bilgilerinin iyzico ile belirtilen amaç için paylaşılabilmesine dair bir sözleşme yapmakla yükümlü olup, iyzico bu sözleşmenin yapılmamış olmasından dolayı sorumlu olmayacaktır. Şu kadar ki; iyzico bu kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

  e) iyzico, yürürlükteki yasal hükümler gereğince sır kapsamına giren her türlü bilgiyi gizli tutacaktır.

  ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

  Müşteri, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde haber verir : - Yetkili çalışana iletişim telefon numarasından ulaşarak, - …………… eposta adresine, veya - iyzico’nun ………………….. adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle, müşteri, sözleşmede belirtilen telefon numarasının devamlı surette çalışan bir yardım hattı veya çağrı merkezi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Yetkili çalışanın veya bir başka kişinin müşterinin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, müşteri yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Müşteri tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir : Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği. Müşterinin şikâyeti telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, müşteri iyzico’nun kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin v.s. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. Müşteri, iyzico yazılımı ve işlemlerle ilgili olarak tüketiciler tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Müşteri, sistemsel sorunlarda tüketicileri bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, tüketicileri iyzico çalışanlarına yönlendirmeyecektir. Müşteri ve tüketiciler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar müşteri ve tüketiciler arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yanıtlanmaya gayret edilecek olup, çözümün ortak ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, ortaktan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı uzatılabilecektir.

  HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

  a) iyzico, müşterinin internet sitelerinde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin tüketicilere sağlanmasına veya tedarik edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle iyzico yazılımı aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin müşteri ve tüketici arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından sorumlu olmayacaktır.

  b) iyzico, sadece sözleşmeden veya Genel İşlem Şartlarından kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya ortak tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

  c) iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından müşteri tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların müşterinin hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, İşlemin gerçekleştirilememesinden veya işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

  İYZİCO LOGOSUNUN KULLANIM KOŞULLARI

  a) Müşteri yapacağı her türlü tanıtımda iyzico’nun ismini, logosunu, iyzico’nun yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ödeme sayfasında yer alan lisansör kuruluşlara (Visa, Mastercard v.b.) ait logoların yer aldığı alana (footer) kesinlikle yer verecektir. Müşteri bu alanda iyzico’nun yazılı izni olmadan bir değişiklik yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  b) iyzico, yazılımı ve web sitesinin içeriğini ve tasarımını müşteriye verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda iyzico değiştirilen materyalleri müşterinin kullanımına açacaktır. Bunun ardından müşteri, internet sitelerinde kullanıma açılan logoyu ve diğer materyalleri güncelleyecektir.

  c) Müşteri, iyzico’nun kendisine bilgi vermesinin ardından (aynı zamanda e-posta yoluyla), herhangi bir gecikmede bulunmadan, iyzico logosunu ve/veya diğer bilgileri-tanıtım materyallerini güncellemekle yükümlü olacaktır.

  d) Müşteri, iyzico’nun web sitesinde, müşterinin e-ticaret adını ve logosunu dilediği takdirde yayınlayacağını kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda müşteri, özellikle html formatında veya iyzico tarafından talep edilen bir başka formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri iyzico’ya sağlamakla yükümlüdür.

  GENEL ESASLAR

  a) iyzico yazılımı, internet sitelerinde sunulan ürünler ve hizmetler için müşteri internet sitelerinde gerçekleştirilen ödemelerin işleme alınması için kullanılabilir.

  b) İçerikleri ve işlevlerinin iyzico’uin yetkili personeli tarafından doğrulanması kaydıyla, iyzico, internet sitelerinde gerçekleştirilen ödemeleri işlemeye başlayacaktır; müşteri, telefonla veya yazılı olarak (ve ayrıca elektronik olarak) olası notlar ve açıklamalar hakkında bilgilendirilecektir.

  c) iyzico yazılımı aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, müşteri websitesinde bulunan ödeme yöntemlerini tüketicilerine sunmakla yükümlü olacaktır. iyzico, web sitesinde müşterilerin uygun ödeme yöntemini seçmesini sağlayacaktır.

  ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

  a) Müşteri, tüketiciler internet sitelerinde ödemenin yapılması amacıyla uygun formları barındıracaktır. Ödeme bilgileri, iyzico yazılımı aracılığıyla otomatik olarak sistem ortağına gönderilecektir.

  b) Tüketici, internet sitesindeki işlemi onayladığında ve iyzico yazılımı aracılığıyla ödeme yöntemini seçtiğinde, otomatik olarak ilgili banka ve/veya finans kuruluşunun internet sitesine yönlendirilecektir.

  c) Ödemenin gerçekleştirilmesi için, kart hamilinin ilgili ödemeyi internet sitesinde onaylaması zorunludur.

  d) Tüketicinin iyzico yazılımı aracılığıyla işleme konu tutarı müşteri adına transfer etmesi ve ortak tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere ortaklar tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, "işlem tamamlandı” durumu atanacaktır. Müşteri, durumları “tamamlandı” olarak değiştirilen tüm ödemelere erişim hakkına sahip olacaktır ve aşağıda belirtilen süreler içerisinde durum hakkında bilgilendirilecektir : - Banka ve kredi kartları ile yapılan online ödemeler; müşterinin sözleşmede belirtilen hesabına banka ve/veya finans kuruluşu tarafından yatırılacaktır. Müşteri sözleşmede belirttiği hesap numarasının kendisine ait olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Hesap numarası değişiklikleri ancak müşterinin temsile yetkili kişisinin talimatı ile gerçekleştirilebilir. - Yukarıda belirtilen süre sınırları, ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm işlemler sistem ortakları tarafından kendi internet sitelerinde gerçekleştirilir gerçekleştirilmez başlayacaktır. iyzico’nun sistem ortağından olumlu bir provizyon almasıyla birlikte işlem “tamamlandı” durumuna geçecektir. İyzi’ye İşlemle ilgili olarak olumsuz bir provizyon verilmesi hâlinde, müşteri yukarıda belirtilen süre sınırları dâhilinde konu hakkında bilgilendirilecek ve işleme, neden tamamlanmadığını gösteren nedenle birlikte uygun durum atanacaktır. - Ödemelerin standart banka transferi yoluyla yapılması durumunda, müşterinin yönetim arayüzü üzerinden ödemenin müşterinin banka hesabına alacak olarak kaydedildiği bilgisini almasıyla birlikte "işlem tamamlandı” durumuna geçecektir.

  e) “Tamamlandı” durumuna geçen ödemeler, yönetim arayüzü içerisinde yapılan talep üzerine, sözleşmede müşteri tarafından belirtilen banka hesabına transfer edilir. Müşterinin işlemlere ait tutarların transfer edildiği banka hesabında yapılacak olan değişiklikler, güvenlik nedenlerinden dolayı yazılı bir ek sözleşme akdedilmesiyle yapılabilmektedir.

  f) iyzico, biçimine veya bildiren kişiye bakılmaksızın, müşterinin banka hesabının değiştiğine ilişkin tek taraflı bildirimleri dikkate almayacaktır. Müşteri, yönetim arayüzü içerisinde kabul edilen ödemelerin belirli aralıklarla ve/veya müşterinin hesabında belirli bir miktarda para toplandığında transfer edilmesini ayarlayabilir.

  g) iyzico, ilgili işlemin müşteri lehine “tamamlandı” durumuna geçmesiyle birlikte komisyon talebinde bulunabilir ve iyzico'nun, işlemin "tamamlandı” durumuna geçmesiyle birlikte müşteri hesabından ilgili komisyon tutarını tek taraflı olarak alma hakkı bulunmaktadır.

  h) Müşteri, gerçekleştirilmiş olan bir ödemeyi (“tamamlandı” durumuna sahip bir ödeme) ancak müşteri kaynaklı ürün tesliminin yapılamaması veya işlemin chargeback riski taşıması gibi durumlarda müşteriye iade edebilir. Bu geri ödeme işlemi, iyzico yazılımının yönetim arayüzü aracılığıyla ya da talimat ile yapılır.

  i) iyzico, müşteri hesabının artıda olması ve hesaptaki bakiye tutarının müşteriye geri ödenecek olan tutardan yüksek olması şartıyla, müşterinin geri ödeme başvurusu yaptığı günü takip eden ilk işgününde geri ödeme işlemini gerçekleştirecektir. iyzico, iki koşuldan herhangi birinin gerçekleşmemiş olması nedeniyle ödemenin iade edilmemesinden dolayı meydana gelen zararlardan veya müşteri taleplerinden sorumlu olmayacaktır. Müşteri tarafından herhangi bir nedenle işlemin iade talebinin yapılması durumunda, iyzico yazılımının kullanılmış olması nedeni ile çekilen veya borç kaydedilen miktar, iyzico tarafından müşteri adına alacak olarak kaydedilecektir. Müşteri, ödemenin (“tamamlandı” durumuna sahip) belirli bir kısmını da tüketiciye geri ödeyebilir. Bu durumda da iyzico, müşteriye verilen komisyon veya sabit ücreti geri ödeyecektir.

  MALİ HÜKÜMLER

  A) Komisyon ve Sabit Ücret Tutarı : iyzico, iyzico yazılımı kullanılarak yapılan her işlem üzerinden komisyon alma hakkında sahiptir (Ek- 2 Ücretlendirme Koşulları).

  B) Komisyon ve Sabit Ücretteki Artışlar : iyzico’nun, işlem komisyonu ve sabit ücrette tek taraflı olarak ilân etmek koşuluyla değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. iyzico, "işlem tamamlandı” durumunun oluşmasını takiben, komisyona ilişkin tutarı tek taraflı olarak çekme yetkisine sahiptir. Şu kadarki; herhangi bir nedenle iptal edilen, geçersiz sayılan işlemlerle ilgili komisyon tahakkuk etmez. Bu tür işlemlere ilişkin çekilen veya borç kaydedilen miktar müşteri adına alacak olarak kaydedilir. Müşteri, yönetim arayüzünden istediği zaman münferit komisyonları, sabit ücretleri veya iyzico'ya ödenen diğer ücretleri inceleyebilir. iyzico, tutarlar ve ödeme yöntemleri ile bağlantılı olarak yeni ücretler uygulama hakkına sahiptir.

 • E - DEĞİŞİK HÜKÜMLER  a) iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar ile Genel İşlem Şartları, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

  b) iyzico, Ücretlendirme Koşullarını (Komisyon Oranları ve Sabit Ücret), banka komisyon oranlarındaki değişiklikler ve ekonomik gelişmelerin gerekli kılması durumunda tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. iyzico, Genel İşlem Şartları veya diğer sözleşme eklerine ilişkin değişiklikleri internet sitesinde ilân edebilir ve yeni sürümlerini yayınlayabilir. Buna ek olarak yapılan değişiklikler müşteriye bildirilecek olup, değişikliğin müşteri nezdinde kabul edilmemesi, müşteri açısından haklı sebeple fesih imkânı yaratmakta ve iyzico’ya 1 (bir) hafta öncesinden yazılı ihtarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkı sağlamaktadır.

  c) Müşteri, kanunlara ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının kurallarına uyum sağlamak üzere gereken ve iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

  d) Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya sözleşmenin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

  e) Taraflar sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer İstanbul
 • [email protected]
 • +90 216 599 01 00
  7/24 canlı telefon ve iyzico mobil uygulaması üzerinden chat desteği
 • Ticari Sicil No: 867612
 • Vergi No: MASLAK VD. 4830343157
 • Mersis No: 0483034315700019