Bu yaz alışverişlerini iyzico ile Öde, her ay 500 TL toplamda 2.000 TL kazan.Detaylar:

4.2

1.2M+ İndirme

İndir

Kullanıcı Sözleşmeleri Hakkında

Haklarınızın ve yükümlülüklerinizin detaylarını bu sayfada yer alan sözleşmelerde bulabilirsiniz.

 • Çerçeve Hizmet Sözleşmesi Onay ve Bilgilendirme Formu


  ÇERÇEVE HİZMET SÖZLEŞMESİ ONAY VE BİLGİLENDİRME FORMU


  1. Bilgilendirme

  İşbu Çerçeve Hizmet Sözleşmesi Onay ve Bilgilendirme Formu (“Form”), Kullanıcı ile iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş (bundan sonra “iyzico” olarak anılacaktır.) arasında gerçekleşecek akdi ilişki kapsamında, Kullanıcı’ya iyzico tarafından sunulacak hizmet ve işbu hizmete ilişkin Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerini içeren bir onay ve bilgilendirme formudur. İşbu Form’un ve Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından dikkatlice okunması ve incelenmesi, hakkında bilgi alınmak istenen hükümlerin ve konuların varlığı halinde işbu hususların, Sözleşme’nin imza altına alınmasından önce iyzico’ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

  2. Sözleşme

  İşbu Form’un dijital olarak Kullanıcı tarafından sistem üzerinden onaylanması ile Kullanıcı, Taraflar arasında akdedilecek olan Çerçeve Sözleşme kapsamında iyzico’nun sunduğu e-para ihracı ve ödeme hizmetlerinin detaylarına ilişkin kendisine bilgilendirme yapıldığını ve Çerçeve Sözleşme’nin uzaktan iletişim araçları vasıtası ile akdedilmesine onay verdiğini beyan etmektedir.

  3. Hizmetler

  Ödeme Hizmetleri: Kullanıcı, iyzico ile akdedeceği Çerçeve Sözleşme kapsamında iyzico’nun sunduğu ödeme hizmetlerinden yararlanacaktır. Kullanıcı’nın iyzico’nun sunduğu hizmetlerden yararlanabilmesi ve bu kapsamda ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi için talimat verebilmesi; kart, internete bağlanma özelliği olan akıllı telefon, bilgisayar, şifre ve benzeri bir ödeme aracı kullanması şartına bağlı olup, Kullanıcılar’ın akıllı telefonlarının Android 7 ve üstü; IOS 13 ve üstü sistemlere ve tarayıcılarının ise Chrome için 90 üstü, Safari için 12 üstü, Firefox için 100 üstü, Edge için 100 üstü veya Opera için 90 üstü versiyona sahip olması gerekmektedir.

  Elektronik Para İhracı: Elektronik para, Kullanıcı’dan alınan fon karşılığı iyzico tarafından Türk Lirası olarak ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, iyzico dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değerdir.

  Kullanıcı tarafından
  a. iyzico web arayüzünden ödeme aracı vasıtasıyla, mobil ödeme yöntemi ile, banka hesabı üzerinden havale/EFT ile, anlaşmalı kuruluşlardan temin edilecek alışveriş kredisi ile ,veya
  b. Satıcının ürün ve/veya hizmet satışı yaptığı çevrimiçi veya çevrimdışı ortamlar üzerindeki ödeme sayfası üzerinde Korumalı Alışveriş kapsamında ödeme aracı vasıtasıyla, banka hesabı üzerinden havale/EFT ile veya anlaşmalı kuruluşlardan temin edilecek alışveriş kredisi ile,
  Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde iyzico, Kullanıcı tarafından iletilen fon tutarı kadar Elektronik Para’yı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacaktır.

  Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. iyzico, mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı veya anlaşmalı kuruluşların politikaları aksini öngörmediği sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri en geç ertesi iş günü sonuna kadar gerçekleştirecektir.

  Fona çevirme işleminde Kullanıcı, güvenlik sebepleri ve mevzuatta aksi düzenlenmediği müddetçe yalnızca kendisine ait olan ödeme hesaplarına veya araçlarına geri ödeme talebinde bulunabilecektir.

  Kullanıcı tarafından Elektronik Para karşılığı fonun kredi kartı ile ödendiği durumlarda, Elektronik Para’nın geri ödenmesi sadece aynı kredi kartı hesabına olacak şekilde yapılabilir. Kullanıcı, kredi kartı ile iyzico hesabına yaptığı Elektronik Para yüklemesi tutarlarını nakit olarak çekemez, kendisine ya da başkasına ait hesaba aktaramaz.

  Kullanıcı’nın mobil ödeme yöntemi ile ilettiği Elektronik Para ihracı talebi neticesinde iyzico hesabına yüklenen Elektronik Para tutarlarının geri ödemesi sadece Kullanıcı’nın yükleme esnasında kullandığı mobil hatta gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, mobil hattı ile iyzico hesabına yaptığı Elektronik Para yüklemesi tutarlarını nakit olarak çekemez, kendisine ya da başkasına ait hesaba aktaramaz.

  Kullanıcı’nın alışveriş kredisi ile ilettiği Elektronik Para ihracı talebi neticesinde iyzico hesabına yüklenen Elektronik Para tutarlarının geri ödemesi sadece Kullanıcı’nın kredi veren kuruluş nezdindeki kendi adına açılmış hesabına gerçekleştirilebilecektir. Kullanıcı, alışveriş kredisi ile iyzico hesabına yaptığı Elektronik Para yüklemesi tutarlarını nakit olarak çekemez, başkasına ait hesaba aktaramaz.

  Kullanıcı’nın Elektronik Para veya Ödeme Hizmeti kapsamında iyzico’ya ödeme yaparken kullandığı kredi kartı veya banka kartı bilgileri iyzico’nun PCI-DSS Level 1 güvenlik uyumluluğu bulunan sisteminde saklanacak, Kullanıcı saklanan bu kart bilgileri ile daha sonra ödeme işlemi gerçekleştirebilecek veya saklı olan kart bilgilerini yönetim arayüzü veya mobil uygulamadan silebilecek, değiştirebilecektir.

  Banka/Kredi Kartı ile Güvenli Ödeme: Kullanıcı, iyzico hesabına tanımladığı banka/kredi kartları ile iyzico’nın sunduğu güvenli ödeme hizmetlerinden faydalanabilir. Bu işlemden sonra ödeme tutarı kadar bir miktar Kullanıcı’nın banka/kredi kartından çekilerek karşılığında Elektronik Para ihraç edilir. Kullanıcı, bu şekilde Elektronik Para’ya çevrilen tutarı ilgili mal ve/veya hizmetlerin alımında kullanır.

  Kullanıcı kendi adına ancak başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak işbu durumu ve sistemde kayıtlı hattını 3. kişiye devretmesi, SIM kartını değiştirmesi veya hattını başka bir mobil operatöre taşıması halinde veya kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu iyzico’ya derhal yazılı olarak bildirmesi gerektiğini bilmektedir.

  Kullanıcı, ürün ve/veya hizmet satışı yapan ve ödemenin alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığı ile başlatılan ödeme işlemlerinde yetkilendirme sırasında ödeme işleminin tutarının tam olarak belirtilmemesi ve/veya gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, malın/hizmetin tüketilmemiş veya hizmetin alınmamış ve/veya mükerrer olacak şekilde alıcıdan iade alınmamış olması koşulu ile geri ödeme talebinde bulunabilecektir.

  Kullanıcı, iyzico hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu ödeme aracını ve paylaşılan verileri korumaktan sorumlu olacak, bunları yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için tüm makul ve gerekli önlemleri alacaktır. Kullanıcı, ödeme aracını yalnızca ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, ödeme aracını teslim aldığı ve/veya ödeme aracı üzerinde kullanım ve tasarruf imkânına sahip olduğu andan itibaren, tüm makul ve gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Bahsi geçen bilgiler ve/veya ödeme aracının kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal iyzico’nın 0216 599 01 00 numaralı Çağrı Merkezi’ne ulaşarak veya [email protected] adresine e-posta yolu ile bildirmekle yükümlüdür.

  Korumalı Alışveriş: Kullanıcı, iyzico tarafından Kullanıcı’ya ve ödeme işleminin alıcısı konumundaki satıcı/sağlayıcıya belirli bir süre için sağlanan ve alışveriş sürecinin tamamına yönelik bir koruma programı olan Korumalı Alışveriş hizmeti kapsamında, kişisel kullanım için satın aldığı ürünün/hizmetin kendisine teslim edilmesi öngörülen/taahhüt edilen sürede teslim edilmemesi üzerine, sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ya da Kullanıcı tarafından gönderilen ürünün/hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiası ile veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun bir talep ile teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde iyzico tarafından kendisine gönderilen Korumalı Alışveriş e-postasında bağlantısı yer alan korumalı alışveriş destek sayfasından talebini ve varsa talebine ilişkin bilgi ve belgeleri iyzico’ya iletir. Kullanıcı, Korumalı Alışveriş ile iyzico’nun kendisine herhangi bir hak temini garantisi vermediğini bildiğini ve anladığını Korumalı Alışveriş programının tüketici mevzuatından doğan haklarının yerine geçmediği veya Korumalı Alışveriş kapsamındaki itiraz veya diğer taleplerinin tüketici mevzuatından doğan hakları kullanmasına engel teşkil etmeyeceğini ve iyzico’dan bu sebeple herhangi bir nam altında zarar, ziyan tazmini talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir. Korumalı Alışveriş kapsamında olmayan ürün/hizmetler Çerçeve Sözleşme’de düzenlenmekte olup bu ürün ve hizmetlere ilişkin ödeme işlemlerinde Korumalı Alışveriş’in sağladığı talep ve itiraz hakları geçerli olmayacaktır.

  Kart: Kullanıcı, iyzico tarafından kendisine sunulan hizmetler kapsamında, kendisine verilen fiziksel Kart’ın veya tanımlanan sanal Kart’ın kaybedilmesi, çalınması veya işbu Kart’lar aracılığı ile Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde, bu durumu derhal iyzico’ya 0216 599 01 00 numaralı Çağrı Merkezi’ne ulaşarak veya [email protected] adresine e-posta yolu ile bildirme yükümlülüğü altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu gibi hallerde, Kullanıcı’nın iyzico’ya yapacağı/yaptığı bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden ilgili yasal sorumluluk tutarı saklı olmak kaydıyla; hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası)’sına kadar, Kullanıcı sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, kullanıcının ağır ihmaline veya kastına dayanması halinde veya yukarıda detayları mevcut olan gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.

  iyzico’nun Kart hizmetine ilişkin olarak; Kullanıcı’nın cayma hakkı, Sözleşme’nin kurulduğu tarihte başlar. Kullanıcı, Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabilir. Kullanıcı cayma hakkını kullanmak istediğini bu süre zarfında iyzico’ya 0216 599 01 00 no’lu Çağrı Merkezi yoluyla veya [email protected] adresine e-posta vasıtasıyla iletmesi gereklidir. İlgili mevzuat uyarınca 7 (yedi) gün içinde iyzico tarafından Kart iptali yapılır.

  Kart’ın veya Elektronik Para hesabının iyzico politikaları veya ilgili mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda iyzico, Kart’ın, Elektronik Para’nın ve/veya sunduğu hizmetlerin kullanımını derhal durdurabilir.

  Kullanıcı, iyzico tarafından Çerçeve Sözleşme ve hizmet koşullarında değişiklik yapılması halinde, değişikliğe ve fesih hakkına ilişkin yapılacak bildirimin ardından, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapacağı yazılı bildirim ile Çerçeve Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Bu kapsamda Kullanıcı her türlü bilgilendirmelerin iyzico Mobil Uygulaması veya www.iyzico.com veya iyzico ile paylaştığı bildirim kanalları üzerinden yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Çerçeve Sözleşme’ye ilişkin fesih hakkını yazılı bir bildirim ile kullanmaz ise değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. Değişikliğe ilişkin fesih koşullarına ilişkin olarak Mevzuat kapsamında farklı bir süre öngörülmesi halinde, Mevzuat kapsamında öngörülen süre uygulanacaktır. Kullanıcı iyzico ile paylaştığı iletişim bilgilerindeki değişiklikleri iyzico’ya yazılı olarak bildirecektir. Aksi halde iyzico’nun Kullanıcı’ya ait mevcut iletişim bilgilerine yaptığı bildirimler geçerli olacaktır.

  Taraflar, 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle Çerçeve Sözleşme’yi herhangi bir neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen yazılı talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, Çerçeve Sözleşme ihlalin giderilmesine yönelik yazılı talepte bulunan Tarafça, yazılı olarak iletilecek bir bildirim ile derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.

  Sunulan hizmetlere ilişkin ücretlendirmenin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması esastır. Bu kapsamda tarafınıza, iyzico tarafından sunulan hizmetlere dair fiyatlandırma detaylarına https://www.iyzico.com/kendim-icin/kullanici-sozlesmesi/ucret-bilgilendirme-listesi adresinden ulaşabilirsiniz.

  Kullanıcı tarafından aksi yazılı olarak talep edilmediği sürece iyzico hizmetlerine ilişkin ücretler, indirimler, kesintiler, işlem ücretleri, hesap işletim ücretleri, komisyonlar, sadakat puanları gibi kırılımları ayrı ayrı içeren bir ekstre Kullanıcıya elektronik olarak sunulacaktır.

  4. Hatalı ve Yetkisiz İşlemlerde Geri Ödeme

  Kullanıcı derhal ve her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (on üç) ay içerisinde yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunarak; ilgili işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Kullanıcı’nın bu talebinin iyzico tarafından uygun bulunması halinde ilgili işlem bedeli ödeme işleminin alıcısına aktarılmayarak, doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecek; bildirim anında işlem bedeli ödeme işleminin alıcısına aktarılmış ise iyzico ilgili tutarların ödeme işleminin alıcısından iadesini talep ederek, ödeme işleminin alıcı tarafından iade edilen tutarının Kullanıcı’ya aktarılmasını sağlayacaktır.

  5. Şikâyetlerin Bildirilmesi ve Çözümü

  Kullanıcı, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetlerini ad-soyad bilgisi ve iyzico Hesabı’na ait kullanıcı numarası ile aşağıda belirtilen şekilde iyzico’ya başvurabilir.

  Kullanıcılar, iyzico’nun sunduğu hizmetlerden kaynaklı olarak yaşadıkları (bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen) ihtilaf konularında iyzico’ya, uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde yazılı başvuru gerçekleştirebilirler. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 (yirmi) günlük sürenin bitiminden itibaren, kullanıcının başvurusu olumsuz yanıtlanmış veya verilen yanıt kullanıcı tarafından yeterli bulunmaz ise, kullanıcının yanıt tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uyarınca konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ internet sitesi üzerinden başvurma hakkı bulunmaktadır.

  Kullanıcı’nın her halde, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetleri yönünden İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru hakkı saklıdır.

  6. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  İnternet, doğası gereği sınırları geniş bir yapı üzerinde kurulduğundan kullanıcılar için sahtekârlık, dolandırıcılık, bilgisayar virüsü bulaşması, yetkisiz erişim, şifre ve kişisel bilgilerin çalınması gibi kötü niyetli saldırılara maruz kalma riski taşır. iyzico olarak bu riskleri asgari seviyede tutmak için teknolojinin imkân sağladığı mümkün olan tüm önlemleri almaktayız.

  Bilinçli bir internet kullanıcısı olarak aşağıda belirttiğimiz konularda bilgi sahibi olmanız ve kendinize ait önlemleri almanız, internet üzerinden gerçekleştireceğiniz tüm işlem ve hizmetlerimizden daha güvenli bir şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır.

  • iyzico’nun internet sitesine giriş yapıldığında veya bir işlem sırasında ödeme için iyzico’ya yönlendirildiğinizde, internet tarayıcınızın adres çubuğunda çıkan kilit simgesi, sitemizi güvenli olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir.
  • Diğer internet sitelerinde ya da e-postalarda yer alan ve link içererek linke tıklanması talep edilen bağlantılara güvenmeyin. Bu bağlantıları erişim için kullanmayın.
  • iyzico, hiçbir zaman müşterilerinin şifrelerini soran, kişisel bilgilerini talep eden veya güncellenmesini isteyen e-postalar göndermez.
  • Gerçekleştirdiğiniz işlemlere ait dekontlar, Mobil Uygulama üzerinden temin edilebilir.
  • iyzico tarafından telefon, SMS, e-posta vb. kanallardan iletişim kurularak kart bilginiz hiçbir zaman talep edilmez.

  iyzico, Kullanıcı’ya özel duyuru, uyarı ve benzeri sürekli bilgilendirmeleri Mobil Uygulama bildirimi, SMS veya e-posta üzerinden gerçekleştirir. Bu kanallar üzerinden gelmeyen bilgilere Kullanıcı itibar etmemelidir.

  Kullanıcı, işbu formun Çerçeve Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, işbu formun ve Çerçeve Sözleşme’nin iyzico’nın internet sitesi aracılığı ile de (www.iyzico.com) görülebileceğinin ve talep etmesi halinde sözleşme hükümlerinin tekrar görüşülebileceğinin kendisine bildirildiğini, Çerçeve Sözleşme’yi dikkatlice okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini, Çerçeve Sözleşme’nin Taraflar arasında mutabık kalınan uzaktan iletişim aracı vasıtası ile akdedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul
 • [email protected]
 • +90 216 599 01 00
  7/24 canlı telefon ve iyzico mobil uygulaması üzerinden chat desteği
 • Ticari Sicil No: 867612
 • Vergi No: Üsküdar VD. 4830343157
 • Mersis No: 0483034315700019
 • Denetleyici Merci
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) - Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No: 10 06050 Ulus Altındağ Ankara 0312 507 50 00