Bu yaz alışverişlerini iyzico ile Öde, her ay 500 TL toplamda 2.000 TL kazan.Detaylar:

4.2

1.2M+ İndirme

İndir

Kullanıcı Sözleşmeleri Hakkında

Haklarınızın ve yükümlülüklerinizin detaylarını bu sayfada yer alan sözleşmelerde bulabilirsiniz.

 • iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi


  Madde 1 – Giriş

  İşbu iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Kullanıcı ile Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul adresinde mukim iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (kısaca “iyzico”) arasında yapılmaktadır.

  Kullanıcılar aşağıda tanımı mevcut iyzico Mobil Uygulaması’nı kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını, işbu sözleşmeye uygun davranacaklarını ve iyzico’nun kararı doğrultusunda iyzico Mobil Uygulaması’nda yer alan hizmetlerden sebep gösterilmeksizin, koşulsuz olarak ve ihtarda bulunulmaksızın faydalanmaktan men edilebileceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Kullanıcılar, işbu Sözleşme'nin Müşteri ile imzalanan Çerçeve E-Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi (“Çerçeve Sözleşme”) eki ve ayrılmaz parçası olduğunu ve işbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Çerçeve Sözleşme hükümlerinin doğrudan uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Ayrıca, Kullanıcılar; iyzico Mobil Uygulaması’nı kullanabilmek veya iyzico tarafından sunulan veya sunulacak hizmetler için bu hizmetlere özel olarak düzenlenmiş ilgili sözleşmeleri onaylaması ve iyzico’ya ilettiği Kullanıcı Bilgisinin/Bilgilerinin doğrulanması gerekebileceğini aksi takdirde işbu hizmetlerden faydalanmaktan men edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  iyzico ve Müşteri/Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

  Madde 2 – Tanımlar

  Checkout/Kasa Sayfası:iyzico tarafından geliştirilen, Kullanıcı’nın kimlik, teslimat, fatura adresi ve ödeme bilgilerini girdiği ve işbu Sözleşme’yi görüntüleyip onay verdiği sayfa.

  Çerçeve Sözleşme:
  Kullanıcı ile akdedilen ve işbu sözleşmenin ana sözleşmesi olan Çerçeve E-Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi

  İnternet Sitesi:
  İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütülen, Satıcı/Sağlayıcılar tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetleri teşhir etmek için, Kullanıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan internet sitesi

  iyzico:
  İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi.

  iyzico Kart Saklama:
  Kullanıcıların, kredi ve banka kartlarını saklayarak, daha sonraki işlemlerinde kart bilgilerini tekrar vermeden kolay ve hızlı ödeme yapabilmelerini sağlayan ve iyzico tarafından geliştirilen güvenli bir servistir.

  iyzico Mobil Uygulaması/Uygulama:
  iyzico tarafından işbu Sözleşme’de tanımlı hizmetlerin verilmesini sağlayan ve iyzico tarafından uygun bulunan uygulama marketlerinden ücretli veya ücretsiz olarak indirilebilen, tüm hakları iyzico’ya ait uygulama/yazılımdır.

  iyzico Mobil Hizmetleri:
  iyzico’ya ait iyzico Mobil Uygulaması üzerinden iyzico tarafından sunulması uygun bulunan hizmetlerdir.

  Kart:
  Müşteri/Kullanıcı Bankası tarafından Müşteri/Kullanıcıya verilmiş olan iyzico Kart Saklama uygulamasına açık kredi kartı / banka kartı / ön ödemeli kart

  Kart Bilgisi:
  Kartın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihi

  Koruma Hesabı: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka nezdinde, iyzico adına açılmış ve ödeme işlemine konu Fonların korunması amacıyla kullanılan hesaplar

  Kullanıcı:
  Satıcı/Sağlayıcı’nin İnternet Sitesi veya diğer mecrada satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetin ödemesini iyzico aracılığıyla yaparak satın alan ve işbu Sözleşme’nin taraflarından birisi olan, iyzico’nun Müşteri’si olma şartı bulunmayan ve iyzico Mobil Uygulamasını Sözleşme kapsamında belirtilen koşullarda kullanan kişi

  Müşteri/Kullanıcı Bankası:
  Müşteri/Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği ödeme işlemlerinde kullanacağı Kartı çıkartan banka

  Müşteri/Kullanıcı Bilgisi:
  Müşteri/Kullanıcı tarafından iyzico’ya beyan edilen Müşteri/Kullanıcının ad-soyad, TCKN, e-posta adresi, gönderim adresi ve fatura adresi

  Korumalı Alışveriş:
  iyzico tarafından Kullanıcı’ya ve Satıcı/Sağlayıcı’ya belirli bir süre için sağlanan, ürün bedellerine yönelik koruma programı

  Mecra:
  Satıcı/Sağlayıcı’nın ürün ve/veya hizmetin satışını yaptığı İnternet Sitesi haricindeki çevrimiçi ortamların tümü

  Mobil Cihaz:
  Cep telefonu, tablet veya PC gibi mobil ağın sunduğu hizmetlerden yararlanan Android 7 ve üstü; IOS 13 ve üstü sistemlere sahip ve kişiye özel cihazlardır.

  Müşteri:
  iyzico Mobil Uygulaması’nı kullanan, iyzico’nun ödeme ve elektronik para hizmetleri müşterisi

  Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, internete bağlanma özelliği olan akıllı telefon, şifre ve benzeri kişiye özel araçtır. Akıllı telefonların Android 7 ve üstü; IOS 13 ve üstü sistemlere sahip olması gerekmektedir.

  Ödeme İşlemi :
  İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon.

  Platform :
  iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform.

  Satıcı/Sağlayıcı:
  Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenilen, İnternet Sitesi veya Mecra üzerinden ürün ve/veya hizmet satışı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi.

  Sistem Ortağı :
  Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan teknolojik çözüm ortağı, banka veya finans kuruluşu.

  Sözleşme:
  Müşteri/Kullanıcı ile akdedilen işbu iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi

  Teslimat Tarihi :
  Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi veya Mecra’dan satın alınan ürünün/hizmetin herhangi bir yöntem ile teslim alındığı tarih.

  Yetkili Personel:
  Kullanıcı’ya Platform ve Korumalı Alışveriş kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

  Madde 3 – Süre

  İşbu Sözleşme, Müşteri/Kullanıcı, iyzico’nun Sözleşme kapsamında sona erdirmeye ilişkin yetkileri saklı kalmak kaydıyla bahse konu uygulamayı telefonundan sildiği, kaldırdığı anda, sona ermiş sayılır.

  Madde 4 – Kapsam

  Müşteri/Kullanıcı tarafından iyzico’ya ait iyzico Mobil Uygulaması’nın Müşteri/Kullanıcı’ya ait Mobil Cihazlar’a yüklenmesi ve gerekli görülen aktivasyon işlemlerinin yapılmasının ardından, iyzico tarafından uygulama kapsamında sunulan ve sunulacak iyzico Mobil Uygulaması Hizmetleri’ne ilişkin esas ve koşullar işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır.

  iyzico, Satıcı/Sağlayıcı’nın İnternet Sitesi veya Mecra üzerinde satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetin satın alınması esnasında ödeme işlemine aracılık etmektedir. Bu nedenle iyzico, İnternet Sitesi veya Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir ve işbu ürün/hizmetlerin satışı, kategorizasyonu ve sair özellikleri ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmaktadır.

  iyzico, Satıcı/Sağlayıcı tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

  Madde 5 – iyzico Mobil Uygulamasının Kullanımına İlişkin Esaslar ve Koşullar

  a. iyzico Mobil Uygulaması’nı Yükleme ve Uygulama Kapsamında Müşteri/Kullanıcı Olma

  Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması’nı iyzico tarafından belirlenen güvenlik koşulları ve teknik özelliklere sahip Mobil Cihazı’na yüklemesinin ardından, aktivasyon/kayıt işlemleri esnasında iyzico’nun gerekli gördüğü bilgileri tam, doğru ve güncel olarak sağlamayı kabul ,beyan ve taahhüt eder. Aktivasyon işlemi esnasında iyzico, Müşteri’den/Kullanıcı’dan kimlik tespitine ilişkin bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin gerekli olduğu şekilde sağlanmaması halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik para, aktivasyon tamamlanmaksızın nakit paraya çevrilemez, iade edilemez veya değiştirilemez. iyzico’nun Müşteri/Kullanıcı bilgilerinin sürekli kullanım çerçevesinde güncellemesini, ve doğrulanmasını talep etme ve güncelleme ve doğrulama yapılmadan iyzico Mobil Uygulaması’nın kullanımını durdurma, kullanımını askıya alma veya kullanımının durdurma, sonlandırma hakkı mevcuttur.

  b. iyzico Mobil Uygulaması ile Gerçekleştirilebilecek İşlemler

  Müşteri/Kullanıcı yukarıdaki hükümde belirtilen koşulları gerçekleştirmesi koşuluyla;

  Satıcı/Sağlayıcılar nezdinde gerçekleştirdiği Ödeme İşlemleri geçmişini görüntüleme ve bu kapsamda ödeme tutarı, ödeme tarihi, ödeme numarasını ve teslimat adresini görüntüleme, aşağıda detayları düzenlenmiş Korumalı Alışveriş, kart saklama, iyzico’nun ilgili kargo firması ile işbirliği olması halinde kargo bilgisi takibi ve iyzico tarafından iyzico Mobil Uygulaması’na ileride eklenebilecek diğer işlemleri gerçekleştirebilecektir. iyzico Müşteri/Kullanıcı’nın bu işlemleri kesintisiz ve başarılı olarak gerçekleştireceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

  iyzico, iyzico Mobil Uygulaması kapsamında gerek Müşteri’ye gerekse Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri gerekli gördüğü takdirde revize etme, askıya alma ve sona erdirme hakkına sahiptir.

  Madde 6 – Hizmetler

  iyzico tarafından verilen hizmetler kısaca;

  a. Ödeme ve E-Para Hizmeti

  İşbu hizmet tanım olarak; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında “alıcı” konumunda olan Satıcı/Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi veya Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin, “gönderen” konumunda olan Müşteri/Kullanıcı tarafından siparişinin tamamlanmasının ardından Ödeme Aracı’nın kullanımı ile Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi ve elektronik para ihraç edilmesidir.

  Müşteri/Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi gerçekleştirilmesine rağmen ödeme tutarının, Müşteri/Kullanıcı Sistem Ortağı tarafından iyzico’ya iletilmemesi halinde Ödeme İşlemi başarısız kabul edilecektir. İşbu hususta iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Herhangi bir Ödeme İşlemi’nin kart hamilinin bilgisi veya rızası haricinde yapıldığına yönelik Sistem Ortağı’ndan bilgi alınması veya şüphe bulunması durumunda iyzico tarafından ilgili Ödeme İşlemi iptal edilebilecek ve ödenen tutar iade edilebilecektir.

  Çerçeve Sözleşme’yi ve işbu Sözleşme’yi onaylamadığı ve/veya gerekli kimlik doğrulamalarını tamamlamadığı müddetçe Müşteri, iyzico Mobil Uygulaması vasıtasıyla ödeme ve e-para hizmetlerinden faydalanamayacaktır.

  b. Korumalı Alışveriş

  i. Müşteri/Kullanıcı, Satıcı/Sağlayıcı’nın satışa arz ettiği ürünün siparişini verdikten sonra, ürün bedelini Ödeme Aracı vasıtasıyla öder. Ödeme tutarı iyzico tarafından Koruma Hesabı’na transfer olur ve ürün bedelinin bu hesaba yatırıldığı bilgisi Müşteri/Kullanıcı’ya ve Satıcı/Sağlayıcı’ya e-posta yolu ile bildirilir.

  ii. Ödeme Tutarı’nın koruma hesabına yatırıldığı bildirimi akabinde; Satıcı/Sağlayıcı, ürünü, ürün listeleme esnasında taahhüt ettiği kargo teslim süresine uygun olarak Müşteri/Kullanıcı’nın bildirdiği adresine gönderir ve gönderi bilgilerini Müşteri/Kullanıcı’ya sağlar.

  iii. Satıcı/Sağlayıcı ürünün Müşteri/Kullanıcı’ya teslimini ürün listeleme esnasında taahhüt ettiği sürede sağlamaz/sağlayamaz ise sipariş tarihinden itibaren 30 (gün) içinde ya da Satıcı/Sağlayıcı tarafından gönderilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiası ile veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun bir talep ile teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Müşteri/Kullanıcı, iyzico tarafından kendisine gönderilen Korumalı Alışveriş e-postasında bağlantısı yer alan destek sayfasından talebini ve varsa talebine ilişkin bilgi ve belgeleri iyzico’ya iletir.

  iv. Talebin kendisine iletilmesinin ardından iyzico, koruma hesabında, talep konusu Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme tutarı kadar meblağı tutmaya devam eder ve en kısa sürede işbu talep hakkında Satıcı/Sağlayıcı ile iletişime geçer. Satıcı/Sağlayıcı’nın talebi kabul etmesi veya 3 (üç) iş günlük süre içerisinde işbu talebe ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaması veya belge sunmaması halinde Müşteri/Kullanıcı’dan alım-satım konusu ürünü Satıcı/Sağlayıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Satıcı/Sağlayıcı’ya teslim edilmesi ve Satıcı/Sağlayıcı’nın 3 (üç) iş günü süre içerisinde ürünün iadeye uygun olduğuna yönelik bildirimde bulunması veya bu 3 (üç) iş günlük sürede ürünün kendisine teslim edilmesine rağmen herhangi bir beyanda bulunmaması halinde koruma hesabında tutulan ödeme tutarı, Müşteri/Kullanıcı’ya iade edilir. Müşteri/Kullanıcı’nın talep veya talebi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olsa dahi iyzico, tek taraflı vereceği kararı ile ürün bedelini Satıcı/Sağlayıcı’ya aktarmaya ve Müşteri/Kullanıcı’yı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki haklarını kullanmak için gerekli mercilere yönlendirmeye karar verebilir. Bu gibi durumlarda Müşteri/Kullanıcı, Korumalı Alışveriş ile iyzico’nun kendisine herhangi bir hak temini garantisi vermediğini bildiğini, anladığını, iyzico’dan bu sebeple herhangi bir nam altında zarar ve/veya ziyan tazmini talebinde bulunmayacağını kabul,beyan ve taahhüt etmektedir. Şikâyetin konusu, satın alınan ürünün teslim edilmemesi ise talebin kendisine iletilmesi sonrası Satıcı/Sağlayıcı 3 (üç) iş günü içerisinde geçerli bir kargo bilgisi veya belgesi sunmalıdır. Aksi halde bu sürenin sonunda ödeme tutarı Müşteri/Kullanıcı’ya iade edilebilecektir.

  v. Satıcı/Sağlayıcı, Müşteri/Kullanıcı’nın talebini kabul etmemesi halinde talebin haklı olmadığını kanıtlayan kargo teslim tutanağı, sözleşme, fatura veya diğer ilgili belgelerini iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir. Alım-satım işleminin konusu ürüne ilişkin iyzico tarafından Müşteri/Kullanıcı’nın talebi kabul edilmişse, Müşteri/Kullanıcı’dan ürünü Satıcı/Sağlayıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Satıcı/Sağlayıcı’ya işbu Sözleşme’nin 6.b.iv bendinde belirtildiği şekilde teslim edilmesi halinde ödeme tutarı Müşteri/Kullanıcı’ya iade edilir. Satıcı/Sağlayıcı’nın, Müşteri/Kullanıcı tarafından geri gönderilen ürüne dair itirazının bulunması halinde Satıcı/Sağlayıcı, geri gönderilen ürünün iadeye uygun olmadığını kanıtlayan belgelerini 3 (üç) iş günü içerisinde iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir.

  vi. iyzico, Müşteri/Kullanıcı ve Satıcı/Sağlayıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün bedelini koruma hesabında tutma hakkına sahiptir.

  vii. Aşağıdaki alım-satım faaliyetlerine ilişkin Ödeme İşlemleri, Korumalı Alışveriş kapsamında değildir:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler. Örnek: Hisse senedi, kıymetli madenler
  b) Müşteri/Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sipariş üzerine kişiye özel hazırlanan ürünler. Örnek: Kişiye özel tasarlanmış ürünler
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
  d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünler. Örnek: İç çamaşırı, kozmetik
  e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence, tatil, paket tur veya dinlenme amacıyla sunulan hizmetler
  h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Müşteri/Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler. Örnek: yazılım, oyun içi ürünler, e-kitap
  i) İtiraz süreci sona ermeden, Müşteri/Kullanıcı’nın onayı ile sunulan hizmetler
  j) Emlak ve taşıt satışına
  k) Hediye kartı
  l) İki tacir arasında yapılan ödemeler (Kişisel kullanım için olmayan alışverişler)
  m) Her türlü hizmet alımı ödemeleri
  n) Herhangi bir ürün alımı teşkil etmeyen para transferi işlemleri (bireysel veya işletmeler arasında)
  o) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olmayan satışlar (alıcı ve satıcının yüz yüze gerçekleştirdiği satışlar)
  p) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi varsa koruyucu unsurları açılmış olması halinde kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
  q) İkinci el veya antika özelliği olan ürünler

  c. Kart Saklama

  i. Kart Saklama hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi için Müşteri/Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nde veya Mecra’da başarılı bir alışveriş yaparak talep edilen ek bilgileri doğru bir şekilde iyzico’ya sağlaması gerekmektedir.

  ii. Müşteri/Kullanıcı Bankası tarafından, Müşteri/Kullanıcı tarafından yapılan ödemeye onay verilmemesi, Müşteri/Kullanıcı’nın, Müşteri/Kullanıcı Bankası tarafından gönderilen tek kullanımlık şifreyi doğru ve zamanında girmemiş olması ve benzeri sebeplerle Kart Saklama’nın kullanılması ve/veya belirli bir işlemin tamamlanması mümkün olmayabilecektir. Bu süreçlerdeki bilgi, işlem eksiklikleri ve ödemenin tamamlanmaması sebepleriyle iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  iii. iyzico; Müşteri/Kullanıcı Bilgilerini, Kart Bilgisini, Müşteri/Kullanıcı’ya ait iyzico Kart Saklama kullanım ve işlem bilgilerini, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa, istatistiki değerlendirmeler ve iyzico Kart Saklama’nın işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla gereken süreler boyunca saklayabilir, işleyebilir ve işbu sözleşme ile belirlenen koşullarda, Satıcı/Sağlayıcı, Sistem Ortağı, Müşteri/Kullanıcı Bankası’na ve işbu sözleşme ile belirlenen hizmet kapsamında bilgilerin paylaşılması gerekli kişi/kurumlara vs. iletebilir. Müşteri/Kullanıcı, Müşteri/Kullanıcı Bilgileri ve Kart Bilgisinin, iyzico tarafından işbu madde kapsamında saklanmasına, işlenmesine ve işbu maddede belirtilen taraflara gönderilmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  iv. Müşteri/Kullanıcı, Kart Saklama kapsamında Kart ile ilgili olarak Kart Bilgisini sisteme eksiksiz ve tam şekilde girecek olup, iyzico, Kart Saklama hizmeti kapsamında Müşteri/Kullanıcının Kartına ilişkin Kart Bilgisi dışında kalan numaralar, amblemler ve benzeri herhangi bir bilgiyi kendi sistemleri üzerinde saklamayacaktır.

  v. iyzico, Kart Saklama kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, iyzico ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Müşteri, iyzico’ya işbu konuda rıza ve onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  vi. iyzico, Müşteri/Kullanıcı ile, Müşteri/Kullanıcı tarafından, başvuru süreci sırasında beyan edilen iletişim bilgileri aracılığıyla, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa amacıyla iletişime geçebilir.

  vii. iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili ve resmi makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Müşteri/Kullanıcı Bilgisini, Kart Bilgisini, Müşteri/Kullanıcı’nın iyzico Kart Saklama’da gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.

  Madde 7 - Kullanım Şartları

  Müşteri/Kullanıcı tarafından iyzico Mobil Uygulaması’nın ve özellikle Korumalı Alışveriş’in kullanımı esnasında aşağıda belirtilen davranış ve faaliyetler Çerçeve Sözleşme’ye ve işbu Sözleşme’ye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir ve Müşteri/Kullanıcı iyzico hizmetlerinden faydalanamayacaktır:

  i. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya Çerçeve Sözleşme veya eklerinin ihlali.
  ii. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
  iii. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olunması, vesayet hükümlerinin varlığı gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde iyzico hizmetlerinin kullanılması,
  iv. Aldatıcı, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belgeler ile bir Ödeme İşlemi’ne ilişkin Korumalı Alışveriş kapsamında talep/talepler öne sürülmesi,
  v. iyzico'un yazılı onayı olmaksızın, Müşteri/ Kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
  vi. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
  vii. iyzico'ya veya Kullanıcılarına/Müşterilerine zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayımı
  viii. Müşteri/Kullanıcı profili değerlendirme ve benzeri sistemleri bozmaya yönelik davranışlar dahil, iyzico altyapısına veya sistemine zarar verilmesi,
  ix. Herhangi bir amaçla iyzico’ya robot veya otomatik giriş yöntemleri ile giriş sağlanması veya giriş sağlanmaya çalışılması,
  x. Müşteri/Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, Kullanıcıların/Müşterilerin e-posta veya diğer bilgilerinin toplanması, saklanması,
  xi. iyzico’ya ait (tasarım, marka, logo, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türetilmiş ve/veya işlenmiş çalışmalar yapılması.
  xii. Platform’un, ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak, Platform’un asıl amacından farklı olan her türlü nitelikte işlem için kullanılması ve Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

  Müşteri/Kullanıcı, Korumalı Alışveriş hizmetinden faydalanırken iyzico’nun bir tahkim mercii olmadığını, Korumalı Alışveriş’in yalnızca Madde 4’te düzenlenen kapsam için geçerli olduğunu, Korumalı Alışveriş kapsamında ilettiği talebin bir harcama itirazı/ters ibraz (chargeback) niteliğinde olmadığını, talebinin iyzico’nun tek taraflı olarak vereceği kararı ile reddedilebileceğini, iyzico’nun herhangi bir talebin çözümü veya bedel iadesi ile ilgili garanti veya taahhüt vermediğini bildiğini ve her ne sebeple olursa olsun talebinin reddedilmesi veya iadenin gerçekleşmemesi durumunda, iyzico’dan, yöneticilerinden veya çalışanlarından herhangi bir şekilde tazminat veya zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  İşbu Sözleşmeye taraf olmakla Müşteri/Kullanıcı, iyzico'nun ; Müşteri/Kullanıcı kişisel verilerini ve Müşteri/Kullanıcı ile Satıcı/Sağlayıcı arasında gerçekleşen Ödeme İşlemleri’ni ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az on (10) yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara bir sözleşme karşılığı aktarabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini bildiğini ve iyzico tarafından bu konuda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  Müşteri/Kullanıcı, Korumalı Alışveriş programı dahilindeki bir Satıcı/Sağlayıcı’dan Korumalı Alışveriş kapsamında bir kez ürün satın aldıktan sonra ödeme yaptığı esnada iyzico’ya ilettiği Müşteri/Kullanıcı Bilgileri ve Kart Bilgileri’nin iyzico tarafından ödeme hizmetleri ve ona bağlı diğer hizmetlerin sunulabilmesi için saklanmasına, işlenmesine ve Korumalı Alışveriş programı üyesi Satıcı/Sağlayıcılar ile paylaşılmasına onay verdiğini ve iyzico tarafından bu konuda bilgilendirildiğini kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.

  Madde 8 - Fikri Mülkiyet

  Platform’un, Checkout/Kasa Sayfası’nın tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede iyzico tarafından oluşturulan tüm içerik ile iyzico logosu ve markası münhasıran iyzico’ya aittir. Müşteri/Kullanıcılar, iyzico’nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türetilmiş ve işlenmiş çalışmalar yapamaz. İşbu konuda iyzico’nun uğrayacağı tüm zararların tazmini Kullanıcı/Müşteri’ye aittir.

  Madde 9 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  a.Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması’na kaydolma ve kullanma/güncelleme esnasında verdiği tüm bilgilerin/verilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması aracılığıyla, giriş yaptığı bilgileri güncelleyemez. Müşteri/Kullanıcı tarafından giriş yaptığı bilgilere dair değişiklik talepleri; [email protected] adresinden sistemde kayıtlı e-posta adresi aracılığı ile iyzico’ya gönderildiği halde, işbu talepler işleme alınarak Müşteri/Kullanıcı’ya gerekli geri dönüş yapılacaktır.

  b.iyzico Mobil Uygulaması’nda Kart Saklama İşlemi yapılması durumunda iyzico’nun sorumluluğu Kartın/Ödeme Aracı’nın bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanmasıyla sınırlıdır. iyzico, iyzico Mobil Uygulaması’na eklenen Ödeme Araçları ile Satıcı/Sağlayıcı nezdinde gerçekleştirilen Ödeme İşlemleri’nin tarafı değildir. Müşteri/Kullanıcı, bu kapsamdaki işlemlerden kaynaklanan talep ve itirazlarını Korumalı Alışveriş hükümleri saklı kalmak koşuluyla, işlemde kullanılan Kartı/Ödeme Aracını ihraç eden bankaya veya ödeme kuruluşuna yönlendirmekle yükümlü olup, iyzico söz konusu talep ve itirazların muhatabı değildir.

  c.Müşteri/Kullanıcı, teknik aksaklıklar da dahil olmak üzere iyzico’dan kaynaklanmayan sebeplerle iyzico Mobil Uygulamasını kullanamaması ya da iyzico Mobil Uygulaması kapsamındaki işlemleri gerçekleştirememesi durumunda iyzico’nun sorumluluğu bulunmadığını, iyzico’dan herhangi bir talepte bulunmamayı kabul,beyan ve taahhüt eder.

  d.Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması’ndan yararlanabilmek amacıyla; kullandığı Mobil Cihazın fiziki muhafazası ve sistem erişim araçlarının (Müşteri/Kullanıcı e-posta, şifre, v.b.) güvenliği, saklanması veüçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili her türlü önlemleri alacağını, aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  e. iyzico, gerekli gördüğü takdirde iyzico Mobil Uygulaması’nı güncelleyebilir ve daha önceki versiyonları üzerinden hizmet vermeyi durdurabilir. iyzico kendi inisiyatifiyle iyzico Mobil Uygulaması’nı veya iyzico Mobil Uygulaması içerisindeki her türlü hizmeti süreli veya süresiz olarak kapatabilir ve/veya bir veya birden çok hizmetin sunulmasını süreli veya süresiz durdurabilir.

  f. Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulamasını yürürlükteki mevzuata ve Çerçeve Sözleşme ve işbu Sözleşme koşullarına uygun kullanacağını, söz konusu uygulamayı kullanarak yaptığı işlemlerde virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi iyzico Mobil Uygulamasına veya iyzico’nun kullandığı her türlü cihaz, donanım ve yazılımlara veya bunların herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyallerin gönderilmemesi ve kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  g. Müşteri/Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere aykırı davrandığının ve iyzico Mobil Uygulaması’nı ve Uygulama kapsamında sunulan hizmetleri kötüye kullandığının tespiti halinde iyzico’nun, Müşteri/Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkı bulunmakta olup, Müşteri/Kullanıcı bu hallerde iyzico’nun ve/veya 3. Kişi/kurumların doğmuş veya doğacak her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. iyzico’nun işbu hüküm nezdindeki durumlarda, Müşteri/Kullanıcı hakkında idari, cezai ve hukuki başvuru hakları saklıdır.

  h. Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması'nı kullanıldığı Mobil Cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutacağını ve Mobil Cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruyacağını, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için Mobil Cihazın güvenliğine özenle dikkat edeceğini ve bu hususta iyzico’nun uğrayacağı tüm zararları koşulsuz, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  i. iyzico, Sözleşme hükümlerinde yaptığı değişiklikleri Uygulama üzerinden veya e-posta yolu ile Müşteri/Kullanıcı’ya bildirecektir. Söz konusu değişiklikler bildirim yapıldıktan itibaren Müşteri/Kullanıcı için bağlayıcı olacaktır. Müşteri/Kullanıcı sözleşmeyi imzalamadığı durumda uygulama ve uygulama kapsamındaki hizmetleri kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  j. Müşteri/Kullanıcı, Satıcı/Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi veya Mecra’da satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, iyzico'ya yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada iyzico'nun sorumlu olmadığını ve iyzico’nun işbu husus ile hiçbir alakası olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  k. iyzico, Satıcı/Sağlayıcı’nın İnternet Sitesi veya Mecra’sı kapsamında Platform’un kullanımını her koşulda , her zaman ve herhangi bir bildirim ve ihtarda bulunmaksızın tek taraflı kararı uyarınca durdurma hakkına sahiptir.

  l. Müşteri/Kullanıcı Teslimat Tarihi’nden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir talepte bulunmadığı hallerde, iyzico’nun, ürün bedelini Satıcı/Sağlayıcı’nın hesabına transfer edebileceğini kabul etmektedir.

  Madde 10 – Fesih

  Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu Sözleşme ve eklerini, Karşı Taraf’a 1(bir) ay öncesinden yazılı bildirimi yapılması koşuluyla; sebep bildirmeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

  iyzico, Müşteri/Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi durumunda Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Müşteri/Kullanıcı, iyzico'nun uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca Müşteri/Kullanıcı, işbu ihlal sonucunda iyzico’nun tazminat hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Madde 11 – Genel Hükümler

  a) Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terör eylemleri, pandemi, epidemi, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

  b) iyzico'nun kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir kişiye/tarafa devredemeyeceklerdir.

  c) iyzico tarafından, Müşteri/Kullanıcı’ya yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda Müşteri/Kullanıcı tarafından yazılı olarak bildirilen e-posta adresine veya Müşteri/Kullanıcı tarafından yazılı olarak bildirilen fiziksel adresine yapılacaktır. Müşteri/Kullanıcı, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini, değişiklik tarihinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde yazılı olarak iyzico’ya bildirmediği takdirde, iyzico tarafından mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

  d) Müşteri/Kullanıcı, iyzico tarafından telefon, iyzico mobil uygulaması, iyzico internet sitesi, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile iyzico hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini Checkout/Kasa Sayfası veya www.iyzico.com adresi üzerinde belirler.

  e) Müşteri/Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, iyzico'un, Müşteri/Kullanıcı’nın kişisel verileri de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın diğer verilerini, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini, işleyebileceğini ve 3. Kişilere aktarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  f) iyzico işbu sözleşmeyi www.iyzico.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir. iyzico, www.iyzico.com internet sitesinde yer alan politikaları ve kuralları her zaman değiştirilebilir. İşbu değişiklikler iyzico internet sitesinde yayınlandıkları tarih itibariyle geçerli olurlar.

  h) İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Hizmete ilişkin her türlü ihtilafta Kullanıcı’nın yazılı olarak veya görüşmelerin kayıt altına alındığı telefonla iletişim adresi olarak bildirmiş olduğu faks numarasından, e-posta adresinden, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinden ve GSM numarasından göndermiş olduğu iletiler ile beraber iyzico’nun kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

  i) Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu durum; Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

  j) iyzico'nun işbu sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

  Madde 12 – Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

  a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak iyzico tarafından aşağıda detaylı olarak açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Toplanan kişisel verileriniz, iyzico tarafından Korumalı Alışveriş ve Kart Saklama hizmetinin sunumu, iyzico tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; iyzico’nun ve iyzico ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Korumalı Alışveriş hizmetinin etkin bir biçimde sunulabilmesi için Korumalı Alışveriş programı üyesi Müşteriler ile paylaşılması ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

  Kişisel verilerinizin iyzico tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan iyzico Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz yukarıdaki 12.maddenin (b) bendinde belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya özellikle Sistem Ortakları (Bankalar) olmak üzere işbirliği içinde olduğumuz üçüncü taraflara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve tabi olunan mevzuat uyarınca bilgi/belge paylaşımı zorunlu olan durumlar kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan iyzico Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz iyzico tarafından açık rızanız doğrultusunda ve tarafınızla kurulacak olan sözleşmenin kurulması ve ifası için, internet sitesi ve diğer kaynaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, 12 (b) ve 12(c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  d. Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi’nde Mevcut Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, iyzico, talep niteliğine göre talebi en geç 30(otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, iyzico tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecek veya Müşteri/Kullanıcı bakiyesinden mahsup edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde mevzuatsal yükümlülükler hariç tutulmak üzere, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın iyzico kusuru mevcut ise iyzico’nun kusuru oranında giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Madde 13 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

  Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıkta Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Madde 14 – Ekler

  Müşteri/Kullanıcı, iyzico internet sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Müşteri/Kullanıcı aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladığını kabul eder.

  EK-1 Gizlilik&Kişisel Veri Politikası
  EK-2 Ters İbraz (Chargeback) Prosedürü

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul
 • [email protected]
 • +90 216 599 01 00
  7/24 canlı telefon ve iyzico mobil uygulaması üzerinden chat desteği
 • Ticari Sicil No: 867612
 • Vergi No: Üsküdar VD. 4830343157
 • Mersis No: 0483034315700019
 • Denetleyici Merci
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) - Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No: 10 06050 Ulus Altındağ Ankara 0312 507 50 00