Sıfır komisyon, ücretsiz eğitimler ve özel indirimlerle #KadınGirişimcininYanındayız! Detaylı Bilgi

Kişisel Veri Gizliliğiniz Bizim için Önemli!

Özel hayatınızın gizliliği ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla düzenlenen iyzico Gizlilik & Kişisel Veri Politikası hakkındaki detayları bu sayfada bulabilirsiniz.

 • iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi


  Madde 1 – Giriş

  İşbu iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Müşteri/Kullanıcı ile Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer İstanbul adresinde mukim iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (kısaca “iyzico”) arasında yapılmaktadır.

  Müşteri/Kullanıcılar (aşağıda tanımlanan) iyzico Mobil Uygulaması’nı kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını ve uygun davranacaklarını, iyzico’nun kararı doğrultusunda iyzico Mobil Uygulaması’nda yer alan hizmetlerden faydalanmaktan men edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Müşteriler iyzico Mobil Uygulaması’nı kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını, işbu Sözleşme'nin Müşteri ile imzalanan veya daha sonra imzalanacak Çerçeve E-Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi (“Çerçeve Sözleşme”) eki ve ayrılmaz parçası olduğunu ve işbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Çerçeve Sözleşme hükümlerinin de uygulanacağını, iyzico Mobil Uygulaması kapsamında iyzico tarafından sunulan veya sunulacak hizmetler için bu hizmetlere özel olarak düzenlenmiş sözleşmeleri onaylaması ve iyzico’ya ilettiği Müşteri/Kullanıcı Bilgisinin doğrulanması gerekebileceğini veya bu hizmetlerden faydalanmaktan men edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  iyzico ve Müşteri/Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

  Madde 2 – Tanımlar

  Checkout/Kasa Sayfası:
  iyzico tarafından geliştirilen, Müşteri/Kullanıcı’nın kimlik, teslimat, fatura adresi ve ödeme bilgilerini girdiği ve işbu Sözleşme’yi görüntüleyip onay verdiği sayfa.

  İnternet Sitesi :
  İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütülen, Satıcı/Sağlayıcılar tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetleri teşhir etmek için, Müşteri/Kullanıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan internet sitesi

  iyzico:
  İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi.

  iyzico Kart Saklama:
  Elektronik ticaret, ödeme, bilgilendirme, finansal işlem uygulamalarının geliştirilmesi ve kartlı ödeme işlemlerinin hızlandırılması için iyzico tarafından geliştirilen ve işletilen uygulama


  iyzico Mobil Uygulaması/Uygulama:
  iyzico tarafından işbu Sözleşme’de tanımlı hizmetlerin verilmesini sağlayan ve iyzico tarafından uygun bulunan uygulama marketlerinden ücretli veya ücretsiz olarak indirilebilen, tüm hakları iyzico’ya ait uygulama/yazılımdır.

  iyzico Mobil Hizmetleri:
  iyzico’ya ait iyzico Mobil Uygulaması üzerinden iyzico tarafından sunulması uygun bulunan hizmetlerdir.

  Müşteri/Kullanıcı Bankası:
  Müşteri/Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği ödeme işlemlerinde kullanacağı Kartı çıkartan banka

  Kart:
  Müşteri/Kullanıcı Bankası tarafından Müşteri/Kullanıcıya verilmiş olan iyzico Kart Saklama uygulamasına açık kredi kartı / banka kartı / ön ödemeli kart

  Kart Bilgisi:
  Kartın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihi

  Kullanıcı:
  Satıcı/Sağlayıcı’nin İnternet Sitesi veya diğer mecrada satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetin ödemesini iyzico aracılığıyla yaparak satın alan ve işbu Sözleşme’nin taraflarından birisi olan, iyzico’nun Müşteri’si olma şartı bulunmayan ve iyzico Mobil Uygulamasını Sözleşme kapsamında belirtilen koşullarda kullanan kişi

  Müşteri/Kullanıcı Bilgisi:
  Müşteri/Kullanıcı tarafından iyzico’ya beyan edilen Müşteri/Kullanıcının ad-soyad, TCKN, e-posta adresi, gönderim adresi ve fatura adresi

  Korumalı Alışveriş:
  iyzico tarafından Müşteriye/Kullanıcı’ya ve Satıcı/Sağlayıcı’ya belirli bir süre için sağlanan, ürün bedellerine yönelik koruma programı

  Mecra:
  Satıcı/Sağlayıcı’nın ürün ve/veya hizmetin satışını yaptığı İnternet Sitesi haricindeki çevrimiçi ortamların tümü

  Mobil Cihaz:
  Cep telefonu, tablet PC gibi mobil ağın sunduğu hizmetlerden yararlanan cihazlardır.

  Müşteri:
  iyzico Mobil Uygulaması’nı kullanan, iyzico’nun ödeme ve elektronik para hizmetleri müşterisi

  Ödeme Aracı :
  Müşteri/Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç.


  Ödeme İşlemi :
  İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon.

  Platform :
  iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform.

  Satıcı/Sağlayıcı:
  Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenilen, İnternet Sitesi veya Mecra üzerinden ürün ve/veya hizmet satışı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi.

  Sistem Ortağı :
  Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan teknolojik çözüm ortağı, banka veya finans kuruluşu.

  Sözleşme:
  Müşteri/Kullanıcı ile akdedilen işbu iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi

  Teslimat Tarihi :
  Müşteri/Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi veya Mecra’dan satın alınan ürünün herhangi bir yöntem ile teslim alındığı tarih.

  Yetkili Personel:
  Müşteri/Kullanıcı’ya Platform ve Korumalı Alışveriş kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

  Madde 3 – Süre

  İşbu Sözleşme, Müşteri/Kullanıcı, iyzico’nun Sözleşme kapsamında sona erdirmeye ilişkin yetkileri saklı kalmak kaydıyla bahse konu uygulamayı telefonundan sildiği, kaldırdığı anda, sona ermiş sayılır.

  Madde 4 – Kapsam

  iyzico’ya ait iyzico Mobil Uygulamasının Müşteri/Kullanıcı’ya ait mobil cihazlara yüklenmesi ve gerekli görülen aktivasyon işlemlerinin yapılmasının ardından, iyzico tarafından uygulama kapsamında sunulan ve sunulacak iyzico Mobil Uygulaması Hizmetleri’nin Müşteri/Kullanıcı tarafından kullanılmasına ilişkin esas ve koşullar işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır.

  iyzico, Satıcı/Sağlayıcı’nın İnternet Sitesi veya Mecra üzerinde satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetin satın alınması esnasında ödeme işlemine aracılık etmektedir. Bu nedenle iyzico, İnternet Sitesi veya Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

  iyzico, Satıcı/Sağlayıcı tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

  Aşağıdaki alım-satımlara ilişkin Ödeme İşlemleri, Korumalı Alışveriş kapsamında değildir:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler. Örnek: Hisse senedi, kıymetli madenler
  b) Müşteri/Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sipariş üzerine kişiye özel hazırlanan ürünler. Örnek: Kişiye özel tasarlanmış ürünler
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
  d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünler. Örnek: İç çamaşırı, kozmetik
  e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence, tatil, paket tur veya dinlenme amacıyla sunulan hizmetler
  h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Müşteri/Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünler. Örnek: yazılım, oyun içi ürünler, e-kitap
  i) İtiraz süreci sona ermeden, Müşteri/Kullanıcı’nın onayı ile sunulan hizmetler
  j) Emlak ve taşıt satışına
  k) Hediye kartı
  l) İki tacir arasında yapılan ödemeler (Kişisel kullanım için olmayan alışverişler)
  m) Her türlü hizmet alımı ödemeleri
  n) Herhangi bir ürün alımı teşkil etmeyen para transferi işlemleri (bireysel veya işletmeler arasında)
  o) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olmayan satışlar (alıcı ve satıcının yüz yüze gerçekleştirdiği satışlar)
  p) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi varsa koruyucu unsurları açılmış olması halinde kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
  q) İkinci el veya antika özelliği olan ürünler

  Madde 5 – iyzico Mobil Uygulamasının Kullanımına İlişkin Esaslar ve Koşullar

  a. iyzico Mobil Uygulaması’nı Yükleme ve Müşteri/Kullanıcı Olma

  Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulamasını iyzico tarafından belirlenen güvenlik koşulları ve teknik özelliklere sahip Mobil Cihazına yüklemesinin ardından, aktivasyon/kayıt işlemleri esnasında iyzico’nun gerekli gördüğü bilgileri/kişisel verileri tam, doğru ve güncel olarak sağlamayı/vermeyi kabul eder. iyzico’nun Müşteri/Kullanıcı bilgilerinin/kişisel verilerinin sürekli kullanım çerçevesinde güncellemesini, doğrulanmasını isteme ve güncelleme/doğrulama yapılmadan Uygulamayı kullanmaya izine vermeme hakkı bulunmaktadır.

  Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması’nı Mobil Cihazına indirmesinin ve işbu Sözleşme’yi onaylamasının iyzico Müşterisi olmak için yeterli olmadığını iyzico’nun kararı doğrultusunda yalnızca ve sınırlı bir biçimde Korumalı Alışveriş hizmetinden faydalanabileceğini, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe iyzico Mobil Uygulaması vasıtasıyla iyzico’nun ödeme ve elektronik para hizmetlerinden faydalanamayacağını, bu hizmetlerden faydalanabilmek için bu hizmetlere özel doğrulama ve Çerçeve Sözleşme onay süreçlerini tamamlaması gerektiğini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

  Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulamasının aktivasyonu esnasında iyzico’dan kaynaklanan nedenlerle yüklemenin yapılamaması, Uygulamanın kullanılamaması vb. sorunlar/aksaklıklarla karşılaşması durumunda [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle Yetkili Personel ile iletişime geçebilecektir.

  b. iyzico Mobil Uygulaması ile Gerçekleştirilebilecek İşlemler

  Müşteri/Kullanıcı gerekli özellikleri taşıyan Mobil Cihazına iyzico Mobil Uygulaması’nı yüklemesi ve eğer varsa aktivasyon işlemlerini tamamlaması durumunda,

  Satıcı/Sağlayıcılar nezdinde gerçekleştirdiği Ödeme İşlemleri geçmişini görüntüleme ve bu kapsamda ödeme tutarı, ödeme tarihi, ödeme numarasını ve teslimat adresini görüntüleme, aşağıda detayları düzenlenmiş Korumalı Alışveriş, kart saklama ve iyzico’nun ilgili kargo firması ile işbirliği olması halinde kargo bilgisi takibi ve iyzico tarafından ileride eklenebilecek diğer işlemleri gerçekleştirebilecektir. iyzico Müşteri/Kullanıcı’nın bu işlemleri kesintisiz olarak gerçekleştireceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

  iyzico Uygulama kapsamında gerek Müşteri’ye gerekse Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri gerekli gördüğü takdirde revize etme ve sona erdirme hakkına sahiptir.

  Madde 6 – Hizmetler

  iyzico tarafından verilen hizmetler kısaca;

  a.Ödeme ve E-Para Hizmeti

  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında “alıcı” konumunda olan Satıcı/Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi veya Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin, “gönderen” konumunda olan Müşteri/Kullanıcı tarafından siparişinin tamamlanmasının ardından Ödeme Aracı’nın kullanımı ile Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi ve elektronik para ihraç edilmesi hizmetidir.

  Müşteri/Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi gerçekleştirilmesine rağmen ödeme tutarının Sistem Ortağı tarafından iyzico’ya iletilmemesi halinde Ödeme İşlemi başarısız kabul edilecektir.

  Herhangi bir Ödeme İşlemi’nin kart hamilinin bilgisi veya rızası haricinde yapıldığına yönelik Sistem Ortağı’ndan bilgi alınması veya şüphe bulunması durumunda iyzico tarafından ilgili Ödeme İşlemi iptal edilebilecek, ödenen tutar iade edilebilecektir.

  Çerçeve Sözleşme’yi onaylamadığı ve/veya gerekli kimlik doğrulamalarını tamamlamadığı müddetçe Müşteri, iyzico Mobil Uygulaması vasıtasıyla ödeme ve e-para hizmetlerinden faydalanamayacaktır.

  b.Korumalı Alışveriş

  i. Müşteri/Kullanıcı, Satıcı/Sağlayıcı’nın satışa arz ettiği ürünün siparişini verdikten sonra, ürün bedelini Ödeme Aracı ile öder. Ödeme tutarı iyzico tarafından koruma hesabına transfer olur ve ürün bedelinin bu hesaba yatırıldığı Müşteri/Kullanıcı’ya ve Satıcı/Sağlayıcı’ya e-posta ile bildirilir.

  ii. Satıcı/Sağlayıcı, ürünü Müşteri/Kullanıcı ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında taahhüt ettiği kargo teslim süresine uygun olarak Müşteri/Kullanıcı’nın bildirdiği adresine gönderir ve gönderi bilgilerini Müşteri/Kullanıcı’ya sağlar.

  iii. Satıcı/Sağlayıcı ürünün Müşteri/Kullanıcı’ya teslimini taahhüt ettiği sürede sağlamaz ise sipariş tarihinden itibaren 30 (gün) içinde ya da Satıcı/Sağlayıcı tarafından gönderilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiası ile veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun bir talep ile teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Müşteri/Kullanıcı, iyzico tarafından kendisine gönderilen Korumalı Alışveriş e-postasında bağlantısı yer alan destek sayfasından talebini ve varsa talebine ilişkin bilgi ve belgeleri iyzico’ya iletir.

  iv. Talebin kendisine iletilmesinin ardından iyzico, koruma hesabında, talep konusu Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme tutarı kadar meblağı tutar ve en kısa sürede talep hakkında Satıcı/Sağlayıcı ile iletişime geçer. Satıcı/Sağlayıcı’nın talebi kabul etmesi veya 3 (üç) iş günlük sürede talebe ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaması veya belge sunmaması halinde Müşteri/Kullanıcı’dan alım-satım konusu ürünü Satıcı/Sağlayıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Satıcı/Sağlayıcı’ya teslim edilmesi ve Satıcı/Sağlayıcı’nın 3 (üç) iş günü süre içerisinde ürünün iadeye uygun olduğuna yönelik bildirimde bulunması veya bu 3 (üç) iş günlük sürede ürünün kendisine teslim edilmesine rağmen herhangi bir beyanda bulunmaması halinde ödeme tutarı Müşteri/Kullanıcı’ya iade edilir. Müşteri/Kullanıcı’nın talep veya talebi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olsa dahi iyzico, tek taraflı vereceği kararı ile ürün bedelini Satıcı/Sağlayıcı’ya aktarmaya ve Müşteri/Kullanıcı’yı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki haklarını kullanmak için gerekli mercilere yönlendirmeye karar verebilir. Bu gibi durumlarda Müşteri/Kullanıcı, Korumalı Alışveriş ile iyzico’nun kendisine herhangi bir hak temini garantisi vermediğini bildiğini, anladığını, iyzico’dan bu sebeple herhangi bir nam altında zarar, ziyan tazmini talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir. Şikayetin konusu, satın alınan ürünün teslim edilmemesi ise talebin kendisine iletilmesi sonrası Satıcı/Sağlayıcı 3 (üç) iş günü içerisinde geçerli bir kargo bilgisi veya belgesi sunmalıdır. Aksi halde bu sürenin sonunda ödeme tutarı Müşteri/Kullanıcı’ya iade edilebilecektir.

  v. Satıcı/Sağlayıcı, Müşteri/Kullanıcı’nın talebini kabul etmemesi halinde talebin haklı olmadığını kanıtlayan kargo teslim tutanağı, sözleşme, fatura veya diğer belgelerini iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir. Alım-satım işleminin konusu ürüne ilişkin iyzico tarafından Müşteri/Kullanıcı’nın talebi kabul edilmişse, Müşteri/Kullanıcı’dan ürünü Satıcı/Sağlayıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Satıcı/Sağlayıcı’ya işbu Sözleşme’nin 6.b.iv bendinde belirtildiği şekilde teslim edilmesi halinde ödeme tutarı Müşteri/Kullanıcı’ya iade edilir. Satıcı/Sağlayıcı’nın Müşteri/Kullanıcı tarafından geri gönderilen ürüne dair itirazının bulunması halinde Satıcı/Sağlayıcı, geri gönderilen ürünün iadeye uygun olmadığını kanıtlayan belgelerini 3 (üç) iş günü içerisinde iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir.

  vi. iyzico, Müşteri/Kullanıcı ve Satıcı/Sağlayıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün bedelini koruma hesabında tutma hakkına sahiptir.

  c.Kart Saklama

  i. Kart Saklama hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi için Müşteri/Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nde veya Mecra’da başarılı bir alışveriş yaparak talep edilen ek bilgileri doğru bir şekilde sağlaması gerekmektedir.

  ii. Müşteri/Kullanıcı Bankasının bir işleme onay vermemesi, Müşteri/Kullanıcının, Müşteri/Kullanıcı Bankası tarafından gönderilen tek kullanımlık şifreyi doğru ve zamanında girmemiş olması ve benzeri sebeplerle Kart Saklama’nın kullanılması ve belirli bir işlemin tamamlanması mümkün olmayabilecektir. Bu süreçlerdeki bilgi ve işlem eksiklikleri ve ödemenin tamamlanmaması sebepleriyle iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  iii. iyzico; Müşteri/Kullanıcı Bilgilerini, Kart Bilgisini, Müşteri/Kullanıcıya ait iyzico Kart Saklama kullanım ve işlem bilgilerini, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa, istatistiki değerlendirmeler, ve iyzico Kart Saklama’nın işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken sürelerde saklayabilir, işleyebilir ve işbu sözleşme ile belirlenen koşullarda, Satıcı/Sağlayıcı, Sistem Ortağı, Müşteri/Kullanıcı Bankası’na iletebilir. Müşteri/Kullanıcı, Müşteri/Kullanıcı Bilgileri ve Kart Bilgisinin, iyzico tarafından işbu madde kapsamında saklanmasına, işlenmesine ve işbu maddede belirtilen taraflara gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.

  iv. Müşteri/Kullanıcı, Kart Saklama kapsamında Kart ile ilgili olarak Kart Bilgisini girecek olup, iyzico, Kart Saklama hizmeti kapsamında Müşteri/Kullanıcının Kartına ilişkin Kart Bilgisi dışında kalan numaralar, amblemler ve benzeri herhangi bir bilgiyi kendi sistemleri üzerinde saklamayacaktır.

  v. iyzico, Kart Saklama kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, iyzico ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

  vi. iyzico, Müşteri/Kullanıcı tarafından Müşteri/Kullanıcı olma işlemleri sırasında beyan edilen Müşteri/Kullanıcının iletişim bilgileri aracılığıyla Müşteri/Kullanıcı ile, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa amacıyla iletişime geçebilir, Müşteri/Kullanıcıya iletiler gönderebilir.

  vii. iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Müşteri/Kullanıcı Bilgisini, Kart Bilgisini, Müşteri/Kullanıcının iyzico Kart Saklama’da gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.

  Madde 7 - Kullanım Şartları

  Müşteri/Kullanıcı tarafından iyzico Mobil Uygulaması’nın ve özellikle Korumalı Alışveriş’in kullanımı esnasında aşağıda belirtilen davranışlar Sözleşme’ye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir ve Müşteri/Kullanıcı iyzico hizmetlerinden faydalanamayacaktır:

  i. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu Sözleşme veya eklerinin ihlali.
  ii. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
  iii. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde iyzico hizmetlerinin kullanılması,
  iv. Aldatıcı, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belgeler ile bir Ödeme İşlemi’ne ilişkin Korumalı Alışveriş kapsamında talep öne sürülmesi,
  v. iyzico'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
  vi. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
  vii. iyzico'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
  viii. Müşteri/Kullanıcı profili değerlendirme ve benzeri sistemleri bozmaya yönelik davranışlar dahil, iyzico altyapısına veya sistemine zarar verilmesi,
  ix. Herhangi bir amaçla iyzico’ya robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
  x. Müşteri/Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
  xi. iyzico’ya ait (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
  xii. Platform’un, ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem için kullanılması ve Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

  Müşteri/Kullanıcı, Korumalı Alışveriş hizmetinden faydalanırken iyzico’nun bir tahkim mercii olmadığını, Korumalı Alışveriş’in yalnızca Madde 4’te düzenlenen kapsam için geçerli olduğunu, Korumalı Alışveriş kapsamında ilettiği talebin bir harcama itirazı/ters ibraz (chargeback) olmadığını, talebinin iyzico’nun tek taraflı olarak vereceği kararı ile reddedilebileceğini, iyzico’nun herhangi bir talebin çözümü veya bedel iadesi ile ilgili garanti veya taahhüt vermediğini bildiğini ve her ne sebeple olursa olsun talebinin reddedilmesi veya iadenin gerçekleşmemesi durumunda, iyzico’dan, yöneticilerinden veya çalışanlarından herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir.

  İşbu Sözleşmeye taraf olmakla Müşteri/Kullanıcı, iyzico'nun kişisel verilerini ve Müşteri/Kullanıcı ile Satıcı/Sağlayıcı arasında gerçekleşen Ödeme İşlemleri’ni ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az on (10) yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara bir sözleşme karşılığı aktarabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini bildiğini kabul etmektedir.

  Müşteri/Kullanıcı, Korumalı Alışveriş programı dahilindeki bir Satıcı/Sağlayıcı’dan Korumalı Alışveriş kapsamında bir kez ürün satın aldıktan sonra ödeme yaptığı esnada iyzico’ya ilettiği Müşteri/Kullanıcı Bilgileri ve Kart Bilgileri’nin iyzico tarafından ödeme hizmetleri ve ona bağlı diğer hizmetlerin sunulabilmesi için saklanmasına, işlenmesine ve Korumalı Alışveriş programı üyesi Satıcı/Sağlayıcılar ile paylaşılmasına onay verdiğini ve iyzico tarafından bu konuda bilgilendirildiğini beyan kabul ve taahhüt etmektedir.

  Madde 7 - Fikri Mülkiyet

  Platform’un, Checkout/Kasa Sayfası’nın tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede iyzico tarafından oluşturulan tüm içerik ile iyzico logosu iyzico’ya aittir. Müşteri/Kullanıcılar, iyzico’nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

  Madde 8 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  a.Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulamasına kayıt olma ve kullanma/güncelleme esnasında verdiği tüm bilgilerin/verilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması aracılığıyla, giriş yaptığı bilgileri (Ad-Soyad-TCKN-Doğum Tarihi, E-posta adresi, Cep telefonu) güncelleyemez.

  b.iyzico Mobil Uygulaması’nda kart saklama işlemi yapılması durumunda iyzico’nun sorumluluğu Kartın/Ödeme Aracının bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanmasıyla sınırlıdır. iyzico, iyzico Mobil Uygulaması’na eklenen Kartlar/Ödeme Araçlarıyla Satıcı/Sağlayıcı nezdinde gerçekleştirilen alışverişlerin, Ödeme İşlemlerinin tarafı değildir. Müşteri/Kullanıcı, bu kapsamdaki işlemlerden kaynaklanan sorunlarını/taleplerini/itirazlarını Korumalı Alışveriş hükümleri saklı kalmak koşuluyla, işlemde kullanılan Kartı/Ödeme Aracını ihraç eden/veren bankaya veya ödeme kuruluşuna yönlendirmekle yükümlü olup, iyzico söz konusu sorunların/taleplerin/itirazların muhatabı değildir.

  c.Müşteri/Kullanıcı, teknik aksaklıklar da dahil olmak üzere iyzico’dan kaynaklanmayan sebeplerle iyzico Mobil Uygulamasını kullanamaması ya da iyzico Mobil Uygulaması kapsamındaki işlemleri gerçekleştirememesi durumunda iyzico’nun sorumluluğu bulunmadığını, iyzico’dan herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

  d.Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması’ndan yararlanabilmek amacıyla; kullandığı Mobil Cihazın fiziki muhafazası ve sistem erişim araçlarının (Müşteri/Kullanıcı e-posta, şifre, v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili her türlü önlemleri alacağını, aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

  e. iyzico, gerekli gördüğü takdirde iyzico Mobil Uygulamasını güncelleyebilir ve daha önceki versiyonları üzerinden hizmet vermeyi durdurabilir. iyzico kendi inisiyatifiyle iyzico Mobil Uygulamasını veya iyzico Mobil Uygulaması içerisindeki her türlü hizmeti süreli veya süresiz olarak kapatabilir ve/veya bir veya birden çok hizmetin sunulmasını süreli veya süresiz durdurabilir.

  f. Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulamasını yürürlükteki mevzuata ve işbu Sözleşme koşullarına uygun kullanacağını, söz konusu uygulamayı kullanarak yaptığı işlemlerde virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi iyzico Mobil Uygulamasına veya iyzico’nun kullandığı her türlü cihaz, donanım ve yazılımlara veya bunların herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyallerin gönderilmemesi ve kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağını kabul eder.

  g. Müşteri/Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere aykırı davrandığının ve iyzico Mobil Uygulaması’nı ve Uygulama kapsamında sunulan hizmetleri kötüye kullandığının tespiti halinde iyzico’nun, Müşteri/Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkı bulunmakta olup, Müşteri/Kullanıcı bu hallerde iyzico’nun ve/veya 3. Kişi/kurumların doğmuş veya doğacak her türlü zararını tazmin edeceğini kabul eder.

  h. Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması'nı kullanıldığı Mobil Cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutacağını ve Mobil Cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruyacağını, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için Mobil Cihazın güvenliğine dikkat edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  i. iyzico, Sözleşme hükümlerinde yaptığı değişiklikleri Uygulama üzerinden veya e-posta yolu ile Müşteri/Kullanıcı’ya bildirecektir. Söz konusu değişiklikler onaylandığı anda Müşteri/Kullanıcı için bağlayıcı olacaktır. Müşteri/Kullanıcı sözleşmeyi onaylamadığı durumda uygulama ve uygulama kapsamındaki hizmetleri kullanamayacağını kabul eder.

  j. Müşteri/Kullanıcı, Satıcı/Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi veya Mecra’da satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, iyzico'ya yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada iyzico'un sorumlu olmadığını kabul etmektedir.

  k. iyzico, Satıcı/Sağlayıcı’nın İnternet Sitesi veya Mecra’sında Platform’un kullanımını durdurma hakkına sahiptir. iyzico, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

  l. Müşteri/Kullanıcı Teslimat Tarihi’nden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir talepte bulunmadığı hallerde, iyzico’nun, ürün bedelini Satıcı/Sağlayıcı’nın hesabına transfer edebileceğini kabul etmektedir.

  Madde 9 – Fesih

  Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu Sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

  iyzico, Müşteri/Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi durumunda Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Müşteri/Kullanıcı, iyzico'nun uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

  Madde 10 – Genel Hükümler

  Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

  iyzico'nun kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

  Müşteri/Kullanıcı’ya yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar yazılı olarak bildirdiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. Müşteri/Kullanıcı, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

  Müşteri/Kullanıcı, iyzico tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile iyzico hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini Checkout/Kasa Sayfası veya www.iyzico.com adresi üzerinde belirler.

  Müşteri/Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, iyzico'un, Müşteri/Kullanıcı’nın kişisel verileri de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın diğer verilerini, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3. kişilere aktarabileceğini kabul eder.

  iyzico işbu sözleşmeyi, e-mail aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.iyzico.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

  iyzico, www.iyzico.com internet sitesinde yer alan politikaları ve kuralları dönem dönem değiştirilebilir. Değişiklikler iyzico internet sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Platform kayıtlarının, taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

  Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

  iyzico'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

  Madde 11 – Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

  a.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak iyzico tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  b.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Toplanan kişisel verileriniz, iyzico tarafından Korumalı Alışveriş ve Kart Saklama hizmetinin sunumu kapsamında, iyzico tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; iyzico’nun ve iyzico ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Korumalı Alışveriş hizmetinin etkin bir biçimde sunulabilmesi için Korumalı Alışveriş programı üyesi Müşteriler ile paylaşılması ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

  Kişisel verilerinizin iyzico tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan iyzico Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  c.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz yukarıda 11(b) maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya özellikle Bankalar olmak üzere işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan iyzico Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  ç.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz iyzico tarafından açık rızanız doğrultusunda ve tarafınızla kurulacak olan sözleşmenin kurulması ve ifası için, internet sitesi ve diğer kaynaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 11(b) ve 11(c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  d.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, iyzico, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, iyzico tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Madde 12 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

  Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıkta Türk Hukuk Kurallarının uygulanacağını ve anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Dairelerinin de yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Madde 13 – Ekler

  Müşteri/Kullanıcı, iyzico internet sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Müşteri/Kullanıcı aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladığını kabul eder.

  Gizlilik&Kişisel Veri Politikası
  Ters İbraz (Chargeback) Prosedürü


iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer İstanbul
 • [email protected]
 • +90 216 599 01 00
  7/24 canlı telefon ve iyzico mobil uygulaması üzerinden chat desteği
 • Ticari Sicil No: 867612
 • Vergi No: MASLAK VD. 4830343157
 • Mersis No: 0483034315700019